Ymchwil ar Waith

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ymchwil ar draws pob disgyblaeth, sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau bob dydd. Archwiliwch yr adrannau isod, i weld cyfres o astudiaethau achos sy'n dangos y cyfraniad y mae ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi'i wneud ac yn parhau i'w wneud.

Adroddiad Effaith Ymchwil

 

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cipolwg ar sut mae ymchwil ac arloesi yn Aberystwyth yn cyfrannu at gymdeithas a’r economi.