Dyfarniadau Syr David Hughes Parry

Sefydlwyd ym 1972 i hyrwyddo Astudiaethau Cymreig.

Nod y dyfarniadau yw annog astudiaethau sy'n cyfrannu at anghenion diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru.

Mae croeso arbennig i geisiadau i dalu am Deithio a Chynhaliaeth.

O fewn yr amcanion a grybwyllwyd, rhoddir dyfarniadau i helpu cyflawni unrhyw un o'r dibenion isod:

  • Cyfrannu at gostau cyhoeddi gwaith ysgolheigaidd gan aelodau o staff y Brifysgol neu gan fyfyrwyr cofrestredig ac ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil y Brifysgol.
  • Gwneud grantiau tuag at gostau ymchwil aelodau staff y Brifysgol neu ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil y Brifysgol.
  • I ddarparu grantiau o werth i'w benderfynu o bryd i'w gilydd i alluogi myfyrwyr sydd eisoes wedi ennill gradd Bagloriaeth i ddarllen am ail radd gyntaf

Dylid gwneud ceisiadau i gefnogi prosiectau bach nad yw'n rheolaidd. Ni ddylai'r prosiect rhedeg dros 1 flwyddyn fel arfer.

Dyddiadau cau ymgeisio ar 1 Awst; 1 Hydref; 1 Rhagfyr; 1 Chwefror; 1 Ebrill; a 1af o Fehefin. (Disgwylir uchafswm o 8 wythnos i brosesu ceisiadau.)

Sut i wneud cais:

Lawrlwythwch y ffurflen a safio fel (eich-enw-URF-DHP-Application-Form-2016 cym) 

Adroddiad Terfynol

Bydd yn ofynnol i ddeiliaid gwobrau gyflwyno adroddiad terfynol cyn pen 3 mis ar ôl diwedd y prosiect i'w ystyried gan y Pwyllgor Ymchwil

Ffurflen Adroddiad Terfynol