Canolfan Chwaraeon

Noder:

22/03/21

Mae'r cyfyngiadau 'Rhybudd Lefel 4' ledled Cymru wedi'u hymestyn tan 12fed Ebrill 2021. Mae hyn yn golygu na all unrhyw gyfleusterau chwaraeon agor yng Nghymru cyn dyddiad yr adolygiad nesaf. Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i bawb pan fyddwn wedi cael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser, parhewch i ddefnyddio ein platfform Wexer ar-lein. http://wexer.ac.uk