Pwll Nofio a Sawna

 

v

Mae Pwll Nofio'r Ganolfan Chwaraeon yn cynnig 6-8 awr o nofio hamdden
bob dydd, mae lonydd yn cael eu gosod sy'n cynnig lefelau amrywiol
o ran gallu.
Rydym hefyd yn cynnig sesiynau wythnosol i'r teulu a
sesiynau Nofio Treiathlon, maent oll ar gael i'r aelodau a’r rhai nad ydynt yn 
aelodau, gan gynnwys y gymuned. 
 
Yn ystod y tymor, mae nifer o glybiau chwaraeon y brifysgol
yn cynnal gweithgareddau rheolaidd gan gynnwys Nofio o dan y dŵr, Nofio a Pholo dŵr
Wrth ymyl y pwll nofio ceir y Sawna sydd ar gael yn ystod
yr amseroedd nofio cyffredinol.
Dyddiadau Cwrs
Nifer O wythnosau 12
Dyddiadau cychyn Ebrill15eg 2024
AMSERLEN LLeoddd sydd ar gael
Dydd Llun 16.00-16.40 Sblash 3 0
16.00-16.40 Sblash 4 1
16.40-17.20 Sblash 5 1
16.40-17.20 Sblash 6 1
17.20-18.00 Ton 1A 3
17.20-18.00 Ton 1B 4
Dydd Mawrth 16.00-16.40 Sblash 3B 0
16.00-16.40 Sblash 4A 1
16.40-17.00 Sblash 5 2
16.40-17.00 Sblash 6A 5
17.20-18.00 Ton 1C 1
17.20-18.00 Ton 2 0
Dydd Iau 16.00-16.40 Ton 3 2
16.00-16.40 Ton 4A 1
16.40-17.20 Ton 5 0
16.40-17.20 Ton 6A 0
17.20-18.00 Ton 4B 3
17.20-18.00 Ton 6B 0

 

 

Sawna Nordig

Yn anffodus, wrth ddilyn canllawiau COVID-19, mae'r Sawna allan o ddefnydd tan rhybudd pellach. 

Sawna

Beth yw Sawna Nordic?

Mae’n gaban pren gradd uchel sydd heb glwm sy’n cynnig amgylchedd ymdrochi rhwng sawna sych ac ystafell stem gwlyb. Mae’r cyfuniad cytbwys o wres a lleithder yn cynhyrchu awyrgylch ‘trofannol’, sy’n ymlacio ac yn fywiog.

Mae’r sawna yn dosbarthu gwres a lleithder rheoledig i’r caban, dymheredd rhwng 50-60 ° C gyda lleithder rhwng 40-50%. Mae'r Sawna yn cynnig math gwahanol o brofiad ymdrochi a fydd yn cael ei wella ymhellach gydag olewau, hanfodion a goleuadau hanfodol.

Nodwedd Aroma

Gall y profiad ymdrochi ei wella gyda chyflwyniad o nifer o olewau gwahanol o’r categori canlynol – Adfywiol, Ymlacio, Bywiogi, Egsotig a Denu

Nodiadau Arweiniol.

Am fwy o wybodaeth a’r rheolau ar ddefnydd, cliciwch ar y ddolen o dan.

Sauna Instructions

Nodweddion Hygyrch

OxFord Dipper - Teclyn Codi Mynediad i'r Pwll

Mae gennym declyn codi pwll Oxford Dipper i gwsmeriaid ei ddefnyddio er mwyn cael mynediad i'r pwll. Mae staff wedi'u hyfforddi i'w ddefnyddio, ac yn hapus i gynorthwyo. Fodd bynnag, bydd angen i ddefnyddwyr allu gosod eu hunain ar ac oddi ar sedd y teclyn codi.

Efallai y bydd angen eich amynedd, os bydd angen i staff drefnu gwasanaeth achub bywyd, er mwyn sefydlu'r teclyn codi.

Sylwch: Llwyth gweithio diogel y teclyn codi yw 140kg (22 st)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r darn hwn o offer, gofynnwch i siarad â’r Rheolwr ar Ddyletswydd, a fydd yn hapus i gynorthwyo.