Pwll Nofio a Sawna

 

Pwll nofio’r Ganolfan Chwaraeon yw cartref y gwersi nofio a’r gweithgareddau pwll yn Aberystwyth. Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn cynnig dosbarthiadau wythnosol a phob yn ail wythnos gan gynnwys Ffitrwydd Dŵr, Ymarfer Corff Dŵr a Nofio Treiathlon. Yn ogystal â’r dosbarthiadau hyn y mae’r Ganolfan Chwaraeon yn eu cynnal, mae nifer o glybiau chwaraeon y Brifysgol yn cynnal gweithgareddau rheolaidd megis Sub Aqua, Nofio a Pholo Dŵr ac Octopush (Hoci o dan y dŵr).

Archebwch eich amser nofio ar-lein neu ffoniwch ni ar 01970 62280.

 

Canllawiau Covid-19

 • Mae’n rhaid archebu sesiwn nofio ymlaen llaw.
 • Gofynnir i chi gyrraedd yn barod i nofio os gwelwch yn dda, gyda’ch gwisg nofio o dan eich gwisg arferol.
 • Bydd yr ystafelloedd newid ar gael i’w defnyddio, dilynwch y marciau pellhau cymdeithasol wrth newid a chadwch at y camau pellter cymdeithasol bob amser.
 • Fydd y loceri ddim ar gael felly dewch â bag gyda chi a fydd â digon o le i gadw’ch eitemau ar y pegiau ar y balconi wrth ochr y pwll.
 • Bydd rhaid cymryd cawod cyn mynd mewn i’r pwll.
 • Bydd y pwll wedi’i rannu yn 4 lôn, gyda’r 2 lôn ganol fel lonydd nofio (cyflymach), a'r 2 lôn allanol at ddefnydd hamdden, gyda uchafswm o 4 nofiwr ymhob lôn.
 • Efallai y bydd yr achubwr bywyd yn gofyn i’r cwsmeriaid newid lonydd o bryd i’w gilydd er mwyn ddarparu gwell profiad i bob nofiwr.
 • Bydd y Sawna allan o ddefnydd nes bydd rhybudd pellach.
 • Ni fydd gwersi nofio tan rhybudd pellach.
 • Bydd yr achubwr bywyd yn nodi pryd y bydd y sesiwn yn dod i ben, a bydd gofyn i chi adael y pwll gan ddilyn y system unffordd yn ôl i’r ystafelloedd newid, lle y bydd gennych 5 munud i gael cawod, newid a gadael yr adeilad cyn i gwsmeriaid y slot nesaf gyrraedd. Bydd hyn yn helpu’r staff i lanhau ochr y pwll a’r ystafelloedd newid rhwng bob sesiwn.
 • Ni fydd y sychwr gwallt, na’r sychwyr dwylo ar gael i’w defnyddio.

 

Sawna Nordig

Yn anffodus, wrth ddilyn canllawiau COVID-19, mae'r Sawna allan o ddefnydd tan rhybudd pellach. 

Sawna

Beth yw Sawna Nordic?

Mae’n gaban pren gradd uchel sydd heb glwm sy’n cynnig amgylchedd ymdrochi rhwng sawna sych ac ystafell stem gwlyb. Mae’r cyfuniad cytbwys o wres a lleithder yn cynhyrchu awyrgylch ‘trofannol’, sy’n ymlacio ac yn fywiog.

Mae’r sawna yn dosbarthu gwres a lleithder rheoledig i’r caban, dymheredd rhwng 50-60 ° C gyda lleithder rhwng 40-50%. Mae'r Sawna yn cynnig math gwahanol o brofiad ymdrochi a fydd yn cael ei wella ymhellach gydag olewau, hanfodion a goleuadau hanfodol.

Nodwedd Aroma

Gall y profiad ymdrochi ei wella gyda chyflwyniad o nifer o olewau gwahanol o’r categori canlynol – Adfywiol, Ymlacio, Bywiogi, Egsotig a Denu

Nodiadau Arweiniol.

Am fwy o wybodaeth a’r rheolau ar ddefnydd, cliciwch ar y ddolen o dan.

Sauna Instructions

Nodweddion Hygyrch

OxFord Dipper - Teclyn Codi Mynediad i'r Pwll

Mae gennym declyn codi pwll Oxford Dipper i gwsmeriaid ei ddefnyddio er mwyn cael mynediad i'r pwll. Mae staff wedi'u hyfforddi i'w ddefnyddio, ac yn hapus i gynorthwyo. Fodd bynnag, bydd angen i ddefnyddwyr allu gosod eu hunain ar ac oddi ar sedd y teclyn codi.

Efallai y bydd angen eich amynedd, os bydd angen i staff drefnu gwasanaeth achub bywyd, er mwyn sefydlu'r teclyn codi.

Sylwch: Llwyth gweithio diogel y teclyn codi yw 140kg (22 st)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r darn hwn o offer, gofynnwch i siarad â’r Rheolwr ar Ddyletswydd, a fydd yn hapus i gynorthwyo.