Pwll Nofio a Sawna

 

Pwll nofio’r Ganolfan Chwaraeon yw cartref y gwersi nofio a’r gweithgareddau pwll yn Aberystwyth. Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn cynnig dosbarthiadau wythnosol a phob yn ail wythnos gan gynnwys Ffitrwydd Dŵr, Ymarfer Corff Dŵr a Nofio Treiathlon. Yn ogystal â’r dosbarthiadau hyn y mae’r Ganolfan Chwaraeon yn eu cynnal, mae nifer o glybiau chwaraeon y Brifysgol yn cynnal gweithgareddau rheolaidd megis Sub Aqua, Nofio a Pholo Dŵr ac Octopush (Hoci o dan y dŵr).

Archebwch eich amser nofio ar-lein neu ffoniwch ni ar 01970 62280.

 

 

 

Sawna Nordig

Yn anffodus, wrth ddilyn canllawiau COVID-19, mae'r Sawna allan o ddefnydd tan rhybudd pellach. 

Sawna

Beth yw Sawna Nordic?

Mae’n gaban pren gradd uchel sydd heb glwm sy’n cynnig amgylchedd ymdrochi rhwng sawna sych ac ystafell stem gwlyb. Mae’r cyfuniad cytbwys o wres a lleithder yn cynhyrchu awyrgylch ‘trofannol’, sy’n ymlacio ac yn fywiog.

Mae’r sawna yn dosbarthu gwres a lleithder rheoledig i’r caban, dymheredd rhwng 50-60 ° C gyda lleithder rhwng 40-50%. Mae'r Sawna yn cynnig math gwahanol o brofiad ymdrochi a fydd yn cael ei wella ymhellach gydag olewau, hanfodion a goleuadau hanfodol.

Nodwedd Aroma

Gall y profiad ymdrochi ei wella gyda chyflwyniad o nifer o olewau gwahanol o’r categori canlynol – Adfywiol, Ymlacio, Bywiogi, Egsotig a Denu

Nodiadau Arweiniol.

Am fwy o wybodaeth a’r rheolau ar ddefnydd, cliciwch ar y ddolen o dan.

Sauna Instructions

Nodweddion Hygyrch

OxFord Dipper - Teclyn Codi Mynediad i'r Pwll

Mae gennym declyn codi pwll Oxford Dipper i gwsmeriaid ei ddefnyddio er mwyn cael mynediad i'r pwll. Mae staff wedi'u hyfforddi i'w ddefnyddio, ac yn hapus i gynorthwyo. Fodd bynnag, bydd angen i ddefnyddwyr allu gosod eu hunain ar ac oddi ar sedd y teclyn codi.

Efallai y bydd angen eich amynedd, os bydd angen i staff drefnu gwasanaeth achub bywyd, er mwyn sefydlu'r teclyn codi.

Sylwch: Llwyth gweithio diogel y teclyn codi yw 140kg (22 st)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r darn hwn o offer, gofynnwch i siarad â’r Rheolwr ar Ddyletswydd, a fydd yn hapus i gynorthwyo.