Dosbarthiadau Sbinio

Dosbarthiadau Sbinio

Nodwch fod angen aelodaeth i fynychu'r dosbarthiadau hyn tan bydd y cyfyngiadau COVID-19 yn newid, yn ogystal a tan i ganllawiau y Ganolfan Chwaraeon i newid.


Croeso i' dosbarthiadau Seiclo Grŵp rhagorol. Ar hyn o bryd, Mae'r dosbarthiadau ar agor i bawb o fyfyrwyr i staff ac i bobl leol.


Oherwydd Cyfyngiadau COVID-19, rydym yn rhedeg rhaglen gyfyngedig, ond fel arfer mae gyda ni 16 dosbarth yr wythnos o ddechreuwyr i'r profiadol.  Mae'r yna 14 beic ar gael yn y stiwdio.


Gall aelodau archebu beic lan i 10 wythnos ymlaen llaw.


I archebu lle, galwch 01970 622280. Nid oes rhwystrau oedran na ffitrwydd, a bydd ei'n gyfarwyddwyr yn eich arwain trwy sesiwn effeithiol ac ysgogol, i uchafu eich potensial. Rydym yn gallu addasu sesiynau fel gall dechreuwyr a beicwyr profiadol weithio ochr yn ochr i'w gilydd. Rydym yn defnyddio beiciau rhagorol o Matrix, a rhaglen hyfforddi 'CoachbyColour' mewn llawer o'n dosbarthiadau. Mae'n gwsmeriaid wrth eu bodd gyda'r system newydd hon, felly dewch lawr i roi cynnig arni.