Dosbarthiadau’r Meddwl a’r Corff

Ein Dosbarthiadau

Pilates

Dewch i ymuno â’n gwaith llawr hynod effeithiol yn seiliedig ar ymarferion hyfforddi craidd Joseph Pilates. Dosbarth cymysg i ddynion a menywod yw hwn lle cewch ddysgu cyfres o ymarferion sy’n cyfuno cryfder, ystwythder a symudedd i gryfhau’r cyhyrau. Mae’n ymarfer pob rhan o’r corff ac yn canolbwyntio’n benodol ar yr osgo a’r abdomen. Mae’r dosbarthiadau’n addas i lefelau gallu cymysg.

Yoga Hatha

Ystyr y gair "Hatha" yw hyfforddi’r corff a’r meddwl tuag at ffitrwydd drwy wahanol gyfnodau bywyd. Mae Yoga Hatha yn ein dysgu i ganolbwyntio ar weithio o ennyd i ennyd ac mae’n rhoi sylw i’r osgo (asanas) a rheoli’r anadlu (pranayama). Dyma un o’r systemau ymarfer hynaf yn y byd a’i gwreiddiau’n mynd yn ôl filoedd lawer o flynyddoedd.

Yoga Ashtanga

Mae’r dosbarth hwn yn seiliedig ar Yoga Ashtanga Vinyasa ac mae’n un o’r dulliau mwyaf dwys, gan ddefnyddio cyfres o ystumiau i’w hymarfer mewn ffordd lyfn a deinamig i greu a chadw gwres yn y corff. Drwy ddefnyddio technegau anadlu arbennig caiff yr egni ei gynnal a gallwch ganolbwyntio gydol yr ymarfer.

Drwy greu gwres drwy weithio’r cyhyrau a rheoli’r anadlu, daw’r corff yn fwy ystwyth ac mae llai o berygl o gael anaf wrth i’r corff ei unioni ei hun a meithrin cryfder a stamina. Mae’r ymarfer hwn yn ei gwneud yn haws canolbwyntio, yn llacio’r meddwl ac yn cryfhau’r system nerfol.

Yoga i Bawb

Dosbarth lefel cyffredinol ar gyfer dynion a menywod yw hwn. Bydd y dosbarth yn cynnwys technegau ac arddulliau Yoga amrywiol ac mae'n addas ar gyfer dechreuwyr. 

Yoga Pŵer

Dosbarth byr deinameg o yoga i sefydlu'ch penwythnos - addas i bawb.