Dosbarthiadau’r Meddwl a’r Corff

Ein Dosbarthiadau

Pilates

Dewch i ymuno â’n gwaith llawr hynod effeithiol yn seiliedig ar ymarferion hyfforddi craidd Joseph Pilates. Dosbarth cymysg i ddynion a menywod yw hwn lle cewch ddysgu cyfres o ymarferion sy’n cyfuno cryfder, ystwythder a symudedd i gryfhau’r cyhyrau. Mae’n ymarfer pob rhan o’r corff ac yn canolbwyntio’n benodol ar yr osgo a’r abdomen. Mae’r dosbarthiadau’n addas i lefelau gallu cymysg.

Yoga Hatha

Ystyr y gair "Hatha" yw hyfforddi’r corff a’r meddwl tuag at ffitrwydd drwy wahanol gyfnodau bywyd. Mae Yoga Hatha yn ein dysgu i ganolbwyntio ar weithio o ennyd i ennyd ac mae’n rhoi sylw i’r osgo (asanas) a rheoli’r anadlu (pranayama). Dyma un o’r systemau ymarfer hynaf yn y byd a’i gwreiddiau’n mynd yn ôl filoedd lawer o flynyddoedd.

Yoga Ashtanga

Mae’r dosbarth hwn yn seiliedig ar Yoga Ashtanga Vinyasa ac mae’n un o’r dulliau mwyaf dwys, gan ddefnyddio cyfres o ystumiau i’w hymarfer mewn ffordd lyfn a deinamig i greu a chadw gwres yn y corff. Drwy ddefnyddio technegau anadlu arbennig caiff yr egni ei gynnal a gallwch ganolbwyntio gydol yr ymarfer.

Drwy greu gwres drwy weithio’r cyhyrau a rheoli’r anadlu, daw’r corff yn fwy ystwyth ac mae llai o berygl o gael anaf wrth i’r corff ei unioni ei hun a meithrin cryfder a stamina. Mae’r ymarfer hwn yn ei gwneud yn haws canolbwyntio, yn llacio’r meddwl ac yn cryfhau’r system nerfol.

Yoga Flow

Mae'r dosbarth hwn ar gyfer plant rhwng 8 a 12 mlwydd oed, a'i ddiben yw i gyflwyno symudiadau ioga sylfaenol iddynt mewn ffordd gyfeillgar a mewn amgylchedd hamddenol.

Gofalu am eich Cefn

Dosbarth yw hwn i’r rhai sy’n dioddef poen cefn cronig, ac sydd am wella eu cryfder craidd a chael llai o broblemau cefn dro ar ôl tro. Cewch alw heibio’r dosbarth fel y mynnoch. Nid oes raid trefnu ymlaen llaw.

Mae’r dosbarth hwn yn cyflwyno sefydlogrwydd craidd sylfaenol, patrymu symudiadau, cryfder gweithredol a gwaith dycnwch. Mae’n addas i ddechreuwyr yn ogystal â’r rhai sy’n dioddef poen cefn cronig.