Prisiau a Phecynnau - 2015

Beth yw cost ymuno â dosbarth?

Mae croeso i chi dalu wrth y drws am unrhyw un o’r dosbarthiadau sydd yn y rhaglen – maent ar agor i bawb, yn drigolion lleol, myfyrwyr, staff, ymwelwyr....gallwch yn awr dalu’n ddigyswllt fel nad oes angen i chi ddod ag arian gyda chi.

Os ydych chi’n dwlu ar ymarfer corff ac yn hoffi’r dewisiadau sydd ar gael yma, beth am ystyried prynu Pàs a fydd yn golygu y cewch ddefnyddio hynny a fynnoch ar ein holl ddosbarthiadau? Mae’n fargen dda iawn os ydych yn meddwl dod i o leiaf ddau ddosbarth yr wythnos. Mae talu ymlaen llaw yn arbed arian i chi ac yn ffordd o’ch cymell i ddod i’r dosbarth gan eich bod eisoes wedi ymrwymo. Ffoniwch ni ar 01970 622280 i gael gwybod mwy neu anfonwch ebost i @aber.ac.uk

Os ydych chi am dalu fesul tro, dewch i’r dderbynfa i dalu tua 10 munud cyn y dosbarth – rhowch eich derbynneb i’r hyfforddwr a rhowch wybod iddo/iddi am unrhyw gyflyrau a allai effeithio ar eich ymarfer, neu os dyma eich dosbarth cyntaf ac yn y blaen. Mae ystafelloedd newid a loceri ar gael. Mae croeso i chi fynd i grwydro i weld beth arall sydd ar gael yma – mae pob croeso i chi yma yn y Ganolfan Chwaraeon!

DOSBARTHAELODAU AUR NEU BLATINWM
AELODAU ARIAN
ERAILL
45 munud  Am ddim  £2.75 £3.40
60 munud  Am ddim  £3.60 £4.50
90 munud  Am ddim  £5.40 £6.75