Hysbysiadau

Arolwg o adnoddau chwaraeon a hamdden yng ngogledd Ceredigion (staff)

Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion wedi penodi Strategic Leisure Cyf i adolygu'r adnoddau chwaraeon a hamdden ledled gogledd Ceredigion.

Yn rhan o'r prosiect byddant yn ymgynghori gyda staff y Brifysgol er mwyn deall yr anghenion o ran darpariaeth chwaraeon a hamdden, a hynny er mwyn bodloni awydd y Brifysgol a’r Cyngor i wella iechyd a lles trigolion trwy fod yn egnïol yn gorfforol, yn awr ac yn y dyfodol.

I gyfrannu at yr arolwg hwn, cwblhewch yr arolwg arlein hwn: Arolwg Canolfan Hamdden ac Adnoddau Chwaraeon Cymunedol Gogledd Ceredigion 

Arolwg o adnoddau chwaraeon a hamdden yng ngogledd Ceredigion (myfyrwyr)

Prifysgol Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion wedi penodi Strategic Leisure Cyf i adolygu'r adnoddau chwaraeon a hamdden ledled gogledd Ceredigion.

Yn rhan o'r prosiect byddant yn ymgynghori gyda myfyrwyr y Brifysgol er mwyn deall yr anghenion o ran darpariaeth chwaraeon a hamdden er mwyn bodloni awydd y Brifysgol a’r Cyngor i wella iechyd a lles trigolion trwy fod yn egnïol yn gorfforol, yn awr ac yn y dyfodol.

I gyfrannu at yr arolwg hwn, cwblhewch yr arolwg arlein hwn: Arolwg Canolfan Hamdden ac Adnoddau Chwaraeon Myfyrwyr Gogledd Ceredigion.