Felly beth mae Dy Lais ar Waith yn ei wneud?

Mae tîm Dy Lais ar Waith yn goruchwylio nifer o ddulliau o gyflwyno adborth gan fyfyrwyr. Rydym yn rhedeg y gwasanaeth Rho Wybod Nawr, yn ogystal â rheoli’r arolwg Arolwg ar Brofiad Myfyrwyr (ABM) bob semester.