Rho Wybod Nawr

Myfyrwyr yn llyfrgell Hugh Owen

Rydym wedi ymrwymo i roi profiad myfyriwr o'r radd flaenaf ichi ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Rydyn ni eisiau bod yn gwella ac yn blaenoriaethu'r meysydd sydd bwysicaf i chi yn gyson, felly rydyn ni'n gofyn ichi Rho Wybod Nawr! 

 logo

Oes gen ti rywbeth i'w ddweud? Rho Wybod Nawr

Cwestiynau Cyffredin Rho Wybod Nawr

Rhowch wybod i ni beth yr ydym yn ei wneud yn dda, beth hoffech chi inni ei wella, a beth ddylai ein blaenoriaethau fod o ran gwelliannau.

  • Beth alla i ei gyflwyno drwy Rho Wybod Nawr?
  • Sut mae cysylltu â Rho Wybod Nawr?
  • A alla i gael mynediad i ffurflen Rho Wybod Nawr oddi ar y campws?
  • Beth sy’n digwydd i fy sylw?
  • A yw’r sylwadau’n anhysbys?
  • Faint o amser mae’n ei gymryd i gael ymateb?
  • A allaf ddefnyddio Rho Wybod Nawr i ganmol neu ddiolch?
  • Os wyf wedi cael ymateb i’m sylw a oes modd i mi ateb yn ôl?
  • Y print mân
  • Enghreifftiau o'r math o sylwadau rydym yn derbyn, a ble ddylent fynd