Beth sy’n digwydd i fy adborth?

ffeithlun beth sy'n digwydd i'ch adborth

Cliciwch ar y ddelwedd i'w gwneud yn fwy

 Beth sy’n digwydd i Fy Adborth?

  1. Rydych chi’n dweud wrthym am eich modiwlau a’ch profiad myfyriwr yn gyffredinol.
    • Rho Wybod Nawr
    • Holiadur Gwerthuso Modiwlau [HGM]
    • Cynrychiolwyr Academaidd
  2. Rydyn ni’n dadansoddi’r sylwadau ac yn ymateb
  3. Rydyn ni’n ystyried eich sylwadau. Penderfynir pa gamau i’w cymryd.
  4. Rydyn ni’n rhoi gwybodi chi pa gamau a gymerwyd trwy:
    • E-bost
    • Blackboard
    • Cyfarfodydd wyneb yn wyneb