Beth yw’r posteri DLW yr wyf yn eu gweld o amgylch y campws ac ar y cyfryngau cymdeithasol?

Efallai eich bod hefyd wedi sylwi ar ein posteri ar y campws a/neu ar y cyfryngau cymdeithasol yn amlygu’r newidiadau sydd wedi cael eu gwneud yn seiliedig ar eich awgrymiadau a’ch syniadau chi. Wrth gwrs nid yw’r posteri hyn yn cynnwys yr holl gamau a gymerwyd o ganlyniad i lais y myfyrwyr. Rydym yn dewis ychydig ohonynt i’w cyhoeddi drwy gyfrwng yr ymgyrch posteri a chyfryngau cymdeithasol. I gael rhestr lawn o’r camau a gymerwyd o ganlyniad i DLW, gweler yma.