A yw’r sylwadau’n anhysbys?

Ydynt, os hoffech iddynt fod. Os hoffech chi roi sylwadau’n anhysbys gadewch y meysydd enw a chyfeiriad e-bost yn wag wrth lenwi’r ffurflen. Golyga hyn y bydd eich sylw’n aros yn anhysbys.

Ond, ni fydd modd inni ymateb yn uniongyrchol i chi os nad ydych yn rhoi eich manylion cyswllt i ni. Mae'n bosib y caiff eich sylw a'r ymateb eu cyhoeddi ar ein tudalennau adborth, ond dim ond os ydych wedi cydsynio inni ddefnyddio'r sylw wrth ichi lenwi'r ffuflen.