Dy adborth, ein hymateb

Gwasanaeth adborth i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Rho Wybod Nawr.

Caiff myfyrwyr roi adborth ar unrhyw agwedd ar eu profiad yn y Brifysgol - o'r ystafelloedd dysgu, i gynnwys y modiwlau, i'r gwasanaethau TG a'r cyfleusterau chwaraeon. logo

Oes gen ti rywbeth i'w ddweud? Rho Wybod Nawr

Dewiswch y categorïau isod i ddarllen ychydig o'r adborth a'r ymatebion rydym wedi'i dderbyn 

Categori

Bwyd a Diod
Llety
Addysgu
Undeb y Myfyrwyr
Canolfan Chwaraeon a Chanolfan y Celfyddydau
Llyfrgell a TG
Bywyd Campws / Bywyd Myfyriwr
Gwasanaethau Cymorth Myfyrywyr a Gyrfaoedd