Faint o amser mae’n ei gymryd i gael ymateb?

Rydym yn ceisio ymateb i bob sylw o fewn 5 diwrnod gwaith (3 diwrnod gwaith yn ystod cyfnod yr Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr). Yn anffodus, efallai y bydd rhai sylwadau’n cymryd mwy na 5 diwrnod i’w datrys yn llawn ond byddwn yn rhoi gwybod i chi am gynnydd eich sylw.