Y print mân

Wrth iddynt gyflwyno sylw, hysbysir myfyrwyr ein bod yn cadw’r hawl i olygu neu beidio ag ymateb i sylwadau sy’n cael eu hystyried yn annerbyniol. Gall sylwadau fod yn annerbyniol os ydynt yn ymosodol, yn sarhaus, yn fygythiol, yn ddiangen o bersonol, neu niweidiol yn emosiynol.

Caiff yr holl sylwadau a gyflwynir drwy'r ffurflen hon eu gwneud yn unol â'r Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

 Siarter y Myfyrwyr https://www.aber.ac.uk/cy/student/charter/