Cynlluniau Astudio

MBIOL  Marine and Freshwater Biology [C169]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Meistr Integredig - iawn o 2017/2018

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR15700

Skills for Wildlife Scientists

or
BG15700

Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt

BR16700

Comparative Animal Physiology

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR15720

Skills for Wildlife Scientists

or
BG15720

Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Bywyd Gwyllt

BR16720

Comparative Animal Physiology

BR19320

Ecology and Conservation

BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR22620

Marine Biology

BR25820

Aquatic Botany

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR22020

Freshwater Biology

BR26220

Applied Aquatic Conservation

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits

Semester 1
BR21620

Animal Behaviour

BR25420

Invertebrate Zoology

BR25520

An Introduction to Landscape Ecology and Geographic Information Systems

Semester 2
BG26020

Monitro a Microbioleg Amgylcheddol

BR23920

Behavioural Ecology

BR26020

Environmental Microbiology and Monitoring

BR26820

Vertebrate Zoology

Blwyddyn 3  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR33220

Fish Biology, Fisheries and Aquaculture

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn 3  Opsiynau

Choose 60 credits

Semester 1
BR33920

Population and Community Ecology

BR35020

Marine and Freshwater Field Course

BR35320

Behavioural Neurobiology

Semester 2
BR34520

Wildlife Conservation

Blwyddyn Olaf  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BRM2800

MBiol Research Project

BRM4800

Field and Laboratory Techniques

BRM4920

Frontiers in the Biosciences

BRM6400

Research Methods in the Biosciences

Semester 2
BRM2860

MBiol Research Project

BRM4820

Field and Laboratory Techniques

BRM6420

Research Methods in the Biosciences

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal