Partneru ag Aberystwyth

 

Mae Aberystwyth yn gyrchfan astudio dramor boblogaidd. Rydym yn ymddangos mewn llawer o bortffolios astudio dramor oherwydd ein cyfuniad unigryw o ragoriaeth a fforddiadwyedd. Byddai'ch myfyrwyr yn astudio mewn cymuned amrywiol a chroesawgar mewn tref farchnad glan môr hanesyddol gyda diwylliant cosmopolitaidd. Rydym yn brifysgol campws bach gyda'n canolfan chwaraeon ein hunain ac yn un o'r canolfannau celfyddydau mwyaf yn y DU. Rydym hefyd yn dafliad carreg yn unig o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o bum llyfrgell hawlfraint y DU.

Gallwn gynnig pecynnau wedi'u teilwra gan Brifysgol Aberystwyth o bythefnos i semester cyfan gydag opsiynau gan gynnwys llety campws, trosglwyddo maes awyr, cyrsiau rhagarweiniol ar hanes a diwylliant Cymru a chyfleoedd i ymweld â safleoedd o ddiddordeb yn y cyffiniau.