Cadarnhad o gyllid

Efallai bod myfyrwyr ôl-raddedig wedi derbyn cynnig am le i sPostgraduate mae'n bosibl bod myfyrwyr wedi derbyn cynnig am le i astudio, ond efallai nad ydynt wedi cael cadarnhad ynglŷn â chais am gyllid y maent wedi'i wneud. Mae'r dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau am gyllid yn amrywio ac yn aml maent yn wahanol i'r terfynau amser sy'n ymwneud â'r broses dderbyn.  Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud cais am unrhyw gyllid mewn da bryd er mwyn bodloni terfynau amser y broses dderbyn a amlinellir yn eich llythyr cynnig.