Amser-Llawn

Wedi’i lleoli ar y safle yn Aberystwyth, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig profiad academaidd preswyl eithriadol i chi os ydych yn dymuno astudio’n llawn amser. Mae mwyafrif helaeth y myfyrwyr uwchraddedig yn astudio'n llawn amser. 

Bydd myfyrwyr sy’n absennol o’u gwaith neu sy’n ystyried addysg uwch fel rhan o newid gyrfa yn ei chael hi’n haws ymroi i’w hastudiaethau yn amgylchedd academaidd Aberystwyth.