Myfyrwyr sy'n Ymweld ac Astudiaethau Uwchraddedig heb Gymhwyso (NQPG)

Mae llawer o'n cyrsiau a addysgir wedi'u cynllunio gyda'r bwriad o ddiwallu anghenion cyflogaeth presennol. Mae'r gwahanol ddulliau astudio a ddisgrifir uchod yn bodoli i gynnwys ac ategu llwybrau gyrfa unigol.  

Gall fod gan fyfyrwyr ymchwil oruchwylwyr allanol yn ychwanegol at yr oruchwyliaeth a ddarperir gan Brifysgol Aberystwyth. Efallai y bydd rhai myfyrwyr ymchwil yn dymuno dod i brifysgol Aberystwyth ar gyfer ymweliad ymchwil fel rhan o'u hastudiaethau yn y brifysgol gartref. Gall y llwybr NQPG fod yn un sydd ar gael. Mae’r Brifysgol yn croesawu pob cais gan unigolion i fynychu’r sefydliad fel myfyrwyr gwadd, a chaiff y manylion eu cwblhau gan y Swyddfa Derbyn Graddedigion a’r adran academaidd berthnasol.