Ymchwil yn Aberystwyth

Mae ymchwil yn rhan greiddiol o genhadaeth a gwaith y Brifysgol. Fe'i cefnogir gan Strategaeth Ymchwil, a phwrpas y Strategaeth honno yw sicrhau y gall y Brifysgol barhau i gynhyrchu swmp sylweddol o waith o safon uchel ac ymateb i amgylchedd sy'n prysur newid yn y DU mewn perthynas ag ymchwil a chyllido ymchwil.