Cofrestru am Newyddion Israddedig

Trwy gofrestru ar gyfer ein e-gylchlythyr rydych chi'n rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol gan gynnwys gwybodaeth am gyrsiau, astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth at y dibenion a nodwyd uchod. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.