Dr Louise Ritchie

BA (1st class hons); MA (with distinction); P

Dr Louise Ritchie

Lecturer in Theatre & Theatre Practice

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Proffil

Yn 2006 cefais fy mhenodi'n fel Cynorthwy-ydd Ymchwil Yr Athro Mike Pearson i drefnu digwyddiadau lledaenu oedd yn amgylchynu'r blaendal o archif Brith Gof yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bûm yn gweithio fel y prif drefnydd ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau undydd cyhoeddus a chyfranogol o dan y teitl 'Rhwng Cof ac Archif'. Yn 2008, dyfarnwyd ysgoloriaeth doethuriaeth AHRC i gynnal ymchwil sy'n seiliedig ar ymarfer dan oruchwyliaeth yr Athro Mike Pearson a'r Athro Heike Roms. Ym mis Tachwedd 2012 Rwy'n llwyddodd i amddiffyn fy thesis yn dwyn y teitl 'Digital notation: new approaches to physical theatre and its documents'. Ym mis Ionawr 2013 cefais fy mhenodi'n fel Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Louise yn arlunydd cyswllt gyda chwmni theatr arbrofol ar hyn o bryd 'Almost Human'.

__

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Tutor
Lecturer

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn seiliedig ar ymarfer archwilio ac yn cwestiynu y rhagdybir oruchafiaeth addysgeg wyneb-yn-wyneb mewn sefyllfaoedd gweithdy, yn fwy cyffredinol y ffyrdd y mae addysgeg gwneud perfformiad yn cael eu rhannu. Mae fy ymchwil presennol yn archwilio'r posibiliadau creadigol ar gael gyda chyflwyniad fideo, cyfarwyddiadau wedi'u recordio ymlaen llaw a ffotograffiaeth fel dulliau gweithgar o drosglwyddo ar gyfer symud. Hyn o bryd rwy'n edrych ar y cydadwaith rhwng offer creadigol digidol ac ymarfer addysgu a sut mae hyn wedi hwyluso ailasesu fy rôl yn yr ystafell.

Cyhoeddiadau

Ritchie, LH 2013, 'Navigating the site map: From analogue to digital space', International Journal of Performance Arts and Digital Media, vol. 9, no. 1, pp. 197-215. https://doi.org/10.1386/padm.9.1.197_1
Ritchie, L, Letters from another Island, 2012, Performance.
Ritchie, L 2012, 'Navigating the Site Map: From Analogue to Digital Space and back again', Paper presented at Digital Echoes: is there value in archiving ‘process’? Centre for Dance Research (C-DaRE), Coventry, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 01 Jan 2012.
Ritchie, L 2011, 'Navigating the site map: From analogue to digital space', Paper presented at Dance and Somatic Practices Conference, Coventry, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 08 Jul 2011 - 10 Jul 2011.
Ritchie, L 2011, 'Transmitting a scratch and a squat - Workshop + Installation', Paper presented at Colloquium on Artistic Research in Performing Arts, Helsinki, Finland, 13 Jan 2011 - 15 Jan 2011.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil