Dr Piotr Woycicki

PhD (Prifysgol Lancaster), MA (Prifysgol Lancaster), BA (Prifysgol Lancaster), PGCTHE

Dr Piotr Woycicki

Lecturer in Theatre and New Media

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Proffil

Roedd Piotr penodwyd i Ddarlithydd mewn Theatr a Pherfformio yn 2013. Cyn ymuno â Phrifysgol Aberystwyth mae wedi darlithio ym Mhrifysgol Exeter a Phrifysgol Caerhirfryn.

Piotr wedi cwblhau ei Ph.D. yn yr Adran Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Caerhirfryn (2010), lle y bu hefyd yn cwblhau ei MA (Res) a BA (Hons).

Mae ei ymchwil yn ymchwilio gwleidyddiaeth canfyddiad yn y theatr ôl-sinematig, is-grp o theatr rhyng-gyfrwng sy'n ymateb yn feirniadol i ddiwylliant sinematig.

Ei brif feysydd o bryder ymchwil y croesffyrdd rhwng theori wleidyddol ac esthetig, yn enwedig y gwaith o Lyotard, Deleuze, a Ranci?re ac arferion perfformiad rhyng-cyfryngau cyfoes.

Mae ei ddiddordebau eraill yn ymestyn i estheteg nerfol dulliau dadansoddi perfformiad a'r berthynas hanesyddol rhwng patrwm sifftiau mewn dis cwrs gwyddonol a dadleid y pwnc dynol hanfodol mewn ymarfer theatr.

Mae'n aelod gweithgar o'r Grp Gweithio Rhyng-gyfrwng o fewn y Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Theatr Ymchwil (IFTR).

Mae hefyd wedi cydweithredu fel cyfansoddwr a dyfeisiwr gyda'r cwmni rhyng-gyfrwng yn y DU Imitating the Dog, a chyfarwyddwr Pete Brooks ar nifer o brosiectau rhyngwladol, megis Tales from the Bar of Lost Souls, Rey Lear a 6 Degrees Below the Horizon (www.imitatingthedog.co.uk).

Dysgu

Cyhoeddiadau

Woycicki, P & Gough, L 2021, 'Mapping the Soul VR', Paper presented at TaPRA 2021, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 06 Sep 2021 - 10 Sep 2021.
Papagiannouli, C, Scott, J & Woycicki, P 2020, 'Editorial', International Journal of Performance Arts and Digital Media, vol. 16, no. 2, pp. 109-113. https://doi.org/10.1080/14794713.2020.1776953
Woycicki, P 2019, 'An AR Remediation/Documentation of Our Lady of Shadows', Paper presented at DocPerform 3: Postdigital, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 16 May 2019.
Woycicki, P 2019, 'Intermedial Dramaturgies of Flux in Our Lady of Shadows', Paper presented at TaPRA 2019, Exeter, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 04 Sep 2019 - 06 Sep 2019.
Woycicki, P 2019, 'Intermedial dramaturgies of flux in the AR version of Our Lady of Shadows', Paper presented at Tapra Interim Conference, Cardiff, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 06 Apr 2019.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil