Blwyddyn Sylfaen

Mae dewis ein cwrs sylfaen yn rhoi rhagarweiniad rhagorol ar gyfer astudio mewn prifysgol; o'r diwrnod cyntaf byddwch ar eich ffordd i sicrhau gradd anrhydedd gyflawn o Brifysgol Aberystwyth.

 

Mae cwrs gradd sy'n cynnwys blwyddyn sylfaen yn eich rhoi mewn sefyllfa i feithrin yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth astudio am radd.  Ar ben hyn, mae nifer o'n cynlluniau blwyddyn sylfaen yn rhoi elfen o hyblygrwydd yn y maes, ac felly'n rhoi amser i chi penderfynu ar yr union bwnc.

Mae nifer o resymau pam y gallai gradd blwyddyn sylfaen fod yn iawn i chi:

  • Methu cynnig y gofynion mynediad nodweddiadol i brifysgol;
  • Heb fod yn sicr o'r union bwnc i'w astudio;
  • Neu, efallai eich bod wedi bod allan o fyd addysg ers tro ac yr hoffech newid cyfeiriad eich gyrfa?

Yn ystod blwyddyn sylfaen eich cwrs gradd, byddwch yn archwilio nifer o bynciau, yn datblygu galluoedd hanfodol, er enghraifft ymchwil, dadansoddi beirniadol, a hunanwerthuso. 

Mae gan fyfyrwyr sy'n astudio cwrs blwyddyn sylfaen hawl i ddefnyddio holl adnoddau'r campws, i ymuno â'r cymdeithasau a manteisio ar y cwbl sydd gan gymuned y myfyrwyr i'w gynnig.  Cewch gefnogaeth a chymorth gan Diwtor Personol, ac os oes angen gallwch droi at y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd.

Wrth ystyried cyllid a benthyciadau mae eich sefyllfa'r un fath ag israddedigion eraill, a gallwch wneud cais am le trwy UCAS yr un peth â gweddill ein cynlluniau gradd.

Gosodir rhai gofynion mynediad sefydlog, ond caiff pob ymgeisydd ei asesu'n unigol i wneud yn sicr eu bod yn iawn i'r cwrs a bod y cwrs yn iawn iddyn nhw.

*Yn amodol ar geil ei gymeradwyo 

 

BA Addysg * 
BA Astudiaethau Ffilm a Theledu* 
BSc Bioleg 
BSc Business a Rheolaeth 
BSc Cyfrifeg a Chyllid*
BSc Cyfrifiadureg 
BSc Cyllid Busnes* 
BA Cymdeithaseg* 
BSc Daearyddiaeth*
BA Daearyddiaeth Ddynol*
BSc Daearyddiaeth Ffisegol* 
BSc Economeg Busnes 
BSc Ffiseg* 
BSc Gwyddoniaeth Amgylcheddol* 
BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

BSc Gwyddor Daear Amgylcheddol* 
BSc Gwyddorau Bywyd 
BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol* 
BA Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol*  
BA Hanes* 
BSc Mathemateg 
BSc Marchnata 
BSc Rheoli Twristiaeth
BSc Rheoli Twristiaeth Antur
BA Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol* 
BSc Seicoleg* 
BSc Technoleg a Gwybodaeth Busnes 
BA Y Gyfraith a Throseddeg* (hefyd yn cysylltu â LLB Law a BSc Criminology)

Pam felly dewis Aberystwyth i astudio blwyddyn sylfaen?

Ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn cael eich dysgu gan staff sy'n ymchwilwyr byd-enwog. Hefyd, byddwch yn ymuno â phrifysgol sy'n sgorio'n uchel yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. A dweud y gwir, ni yw'r orau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr eleni (ACM 2018).

Ni hefyd yw'r unig brifysgol ym Mhrydain i ennill statws Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu am ddwy flynedd o'r bron (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2018, 2019).

Cafodd ein gwaith dysgu ei gydnabod gan Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu'r Llywodraeth pan ddyfarnwyd i ni Wobr Aur.  Mae'r gwobrau a'r holl ganmoliaeth hyn yn arwydd o safon eithriadol y dysgu yma, a'r ymrwymiad i sicrhau i chi ddyfodol mwy llwyddiannus, ffyniannus a disglair.