Cyfarfod Staff

Gwahoddir staff Prifysgol Aberystwyth fynychu un o gyfres o gyfarfodydd staff gydar'r Is-Ganghellor. Er mwyn archebu eich lle, mewngofnodwch (gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair PA) ac yna dewiswch y cyfarfod yr hoffech ei fynychu. Mae archebu eich lle o flaen llaw yn hanfodol.

Mewngofnodi