Croeso

Cyflwynodd Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth, ar y cyd â'r Coleg Milfeddygol Brenhinol (RVC), y cwrs gradd BVSc Gwyddor Milfeddygaeth am y tro cyntaf ym mis Medi 2021.

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth yw'r gyntaf o'i math a'r unig Ysgol Filfeddygol yng Nghymru. Darperir y cynllun gradd BVSc Gwyddor Milfeddygaeth, ar y cyd rhwng y ddau sefydliad, yn Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth a'r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, Campws Hawkshead. 

Cynlluniwyd y cwrs Milfeddygaeth i hyfforddi myfyrwyr i nabod, i drin yn feddygol a llawfeddygol, ac i atal clefydau anifeiliaid, gan gynnwys anifeiliaid anwes, anifeiliaid fferm, anifeiliaid sw, a cheffylau.

Trwy gydol y cwrs cynhwysfawr hwn, byddwn yn eich cynorthwyo i feithrin dealltwriaeth o egwyddorion biolegol sylfaenol swyddogaethau a chlefydau corfforol, a’r gallu i wahaniaethu rhwng y patholegol a’r arferol, i atal clefydau a rheoli’n ddiogel y prosesau atgenhedlu anifeiliaid. Fe fyddwch hefyd yn archwilio cyfleoedd i ymestyn gwybodaeth filfeddygol trwy ymchwil, a datblygu’r arbenigedd i wneud diagnosis, trin clefydau a lleddfu dioddefaint ochr yn ochr â’r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen arnoch i weithio a chyfathrebu’n effeithiol.

Canfod mwy am y cwrs BVSc Gwyddor Milfeddygaeth