Croeso

O mis Fedi 2021, bydd yr Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth yn cyflwyno gradd Gwyddor Filfeddygol BVSc mewn cydweithrediad â'r Coleg Milfeddygol Brenhinol (RVC).

Mae Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth, ar y cyd â’r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, yn darparu cynllun gradd BVSc Milfeddygaeth. Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth ym 1872, ac ers canrif a mwy bu’n darparu ymchwil arloesol ym meysydd Amaethyddiaeth, a Gwyddorau Anifeiliaid a Biolegol.

Cynlluniwyd y cwrs i hyfforddi myfyrwyr i nabod, i drin yn feddygol a llawfeddygol, ac i atal clefydau anifeiliaid, gan gynnwys anifeiliaid anwes, anifeiliaid fferm, anifeiliaid sw, a cheffylau. Trwy gydol y cwrs cynhwysfawr hwn, byddwn yn eich cynorthwyo i feithrin dealltwriaeth o egwyddorion biolegol sylfaenol swyddogaethau a chlefydau corfforol, a’r gallu i wahaniaethu rhwng y patholegol a’r arferol, i atal clefydau a rheoli’n ddiogel y prosesau atgenhedlu anifeiliaid. Fe fyddwch hefyd yn archwilio cyfleoedd i ymestyn gwybodaeth filfeddygol trwy ymchwil, a datblygu’r arbenigedd i wneud diagnosis, trin clefydau a lleddfu dioddefaint ochr yn ochr â’r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen arnoch i weithio a chyfathrebu’n effeithiol.

I ddargfanod mwy am ein cwrs BVSc Gwyddor Milfeddygol, darllenwch y wybodaeth ar y tudalen arbennig yma.