Canolfan Addysg Milfeddygaeth

Am ddwy flynedd gyntaf y radd BVSc Gwyddor Filfeddygol byddwch yn cael eich dysgu yn y Ganolfan Addysg Filfeddygol sydd wedi’i lleoli ar Gampws Penglais.

Bydd y Ganolfan yn croesawu’r garfan gyntaf o fyfyrwyr o 2021.

Bydd y Ganolfan Addysg Filfeddygol newydd i'w chael ar Gampws Penglais. Yno ceir ystafelloedd ar gyfer sgiliau clinigol a hyfforddiant ar ymdrin ag anifeiliaid anwes, yn ogystal ag adnoddau dysgu anatomeg a mannau i'r myfyrwyr drafod ac ymbaratoi cyn y dosbarthiadau.  Bydd y ganolfan newydd hon yn cael eu hadeiladu'n unswydd at anghenion y myfyrwyr Gwyddor Filfeddygol. Fe'i hagorir yn 2021 ac fe fydd yn ychwanegiad newydd gwych i adnoddau dysgu Prifysgol Aberystwyth.

Yn ogystal ag adnoddau o safonau uchel yn y labordai ar Gampws Penglais, a datblygiad newydd yr Adeilad Addysg Filfeddygol, mae'r adnoddau sy'n berthnasol i'r cwrs BVSc yn cynnwys:

Canolfan Geffylau'r Lluest

Mae gan y Brifysgol adnoddau dysgu a adeiladwyd yn unswydd ar ei champws yn Llanbadarn Fawr. Mae 20 stabl ar gael i unigolion sydd am gadw eu ceffyl eu hun yno, ac mae 13 ohonynt yn flychau Lodden o'r ansawdd orau.

Mae padogau pori ger y stablau, bob un wedi'u cau'n dda ac yn hawdd eu cyrraedd.

Mae'r adnoddau'n cynnwys:

  • Arena dan-do o faint safon ryngwladol (60x30m gydag arwyneb cwyr 'Combi-Ride')
  • Ardal awyr-agored (60x30m llawr cymysg Combi-Ride' o dywod a ffeibr)
  • Man cerdded ceffylau a chorlan gron
  • Blychau rhydd a blychau arddangos
  • Set gyflawn o glwydi neidio a llenwyr

Pwllperian

Mae Llwyfan Ymchwil Ucheldiroedd Pwllpeiran yn ganolfan ar gyfer astudio ecosystemau ffermio mynyddig. Fe'i ceir yng nghalon mynyddoedd y Canolbarth, wrth ymyl Ardal Cadwraeth Arbennig Elenydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i:

https://www.aber.ac.uk/cy/ibers/research-and-enterprise/pwllpeiran/

Ffermydd y Brifysgol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn rhedeg sawl fferm fawr, ond o safbwynt dysgu, y rhai pwysicaf yw Trawscoed (llaeth) a Gogerddan (defaid a chig eidion).

Yn Nhrawscoed mae'r Brifysgol yn anelu at sefydlu 420 o wartheg godro gyda lloia gydol y flwyddyn a systemau godro robotig i ddisodli'r tŷ godro cylchdro presennol. Gellir gyrru o gampws Penglais i Drawscoed mewn 30 munud ac yno y ceir amrywiaeth o adnoddau ymchwil hefyd.  

O gampws Penglais gellir cyrraedd fferm Gogerddan mewn 15 munud mewn car. Yno byddwn ni'n cynnal yr wyna i'n 800 o ddefaid.