Cyrchfan Aber

Credwn o waelod calon bod Aberystwyth yn gyrchfan arbennig i ymwelwyr. Mae wedi’i lleoli’n berffaith i brofi Cymru ar ei gorau.

Arhoswch gyda ni am Wyliau Haf neu estynnwch eich arhosiad ar ôl digwyddiad busnes i gael cyfle i weld beth sydd gan Aberystwyth, Ceredigion a Chymru i’w cynnig.

Gallwn gynllunio’r holl amserlen deithio, y gweithgareddau/atyniadau a logisteg teithio i gynorthwyo eich arhosiad, gan ddangos y dref a’r ardal gyfagos ar ei gorau.

Mae’r daith yr un mor bwysig â’r gyrchfan a gyda’n gilydd gallwn roi cyngor am y llwybrau teithio a’r teithlenni sy’n eich galluogi i weld golygfeydd trawiadol, trefi darluniaidd, safleoedd chwedlonol hanesyddol, neu hyd yn oed leoedd i stopio am antur!

I’r rhai nad ydynt wedi ymweld â ni o’r blaen, credwn y bydd Aberystwyth yn ddarganfyddiad annisgwyl. Beth bynnag fo’ch diddordebau, bydd gan Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos rywbeth i’w gynnig, o droeon arfordirol i feicio mynydd, traethau aur i atyniadau hanesyddol, cyfoeth diwylliannol i economi nos ffyniannus.