Ysgolion Aber

Ymweliadau Addysgol ac Ysgolion

Croeso i Brifysgol Aberystwyth – y dewis perffaith ar gyfer ymweliadau addysgol, gwaith maes a theithiau hamdden.

Mae’r Swyddfa Gynadleddau yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth, dewisiadau arlwyo a llety delfrydol, ac adnoddau dysgu o’r radd flaenaf – y cyfan yn hanfodol ar gyfer cwrs llwyddiannus. Gallwn hefyd helpu i gyd-drefnu darlithoedd cyflwyniadol am Brifysgol Aberystwyth, cyflenwad o offer gwaith maes ac adnoddau seminarau, darlithoedd a labordai ardderchog.

Gydag amrywiaeth o adnoddau chwaraeon a hamdden ar y campws, a Chanolfan y Celfyddydau sydd wedi ennill sawl gwobr, gallwch fod yn sicr y caiff eich myfyrwyr ymweliad i’w gofio a chofiwch glicio ar y ddolen 'Aberystwyth a’r Ardal' i fwynhau’r nifer o weithgareddau lleol.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i lleoli yn un o’r ardaloedd mwyaf trawiadol o blith unrhyw un o Brifysgolion Prydain. Mae hi wedi’i lleoli ar yr arfordir sy’n golygu bod gennych ddigonedd o ddewis o ran traethau, chwaraeon awyr agored a llwybrau cerdded.

Gallwch gerdded i draeth y Gogledd a thraeth y De yn Aberystwyth ac mae traeth Borth ac Ynyslas, sydd â chwe milltir o dywod euraid a thwyni tywod wedi’u gwarchod yn amgylcheddol, yn ddim ond taith fer ar y trên

 

Ffurflen Archeb Ysgolion | School Booking Form

 

Gwelwch hefyd ein Telerau ac Amodau