Gwyliau Haf

Ydych chi’n trefnu gwyliau yng Ngheredigion yr haf hwn?

  • Yn swatio rhwng dau barc cenedlaethol – Eryri i’r Gogledd ac Arfordir Penfro i’r De
  • Morlin arbennig a llwybr arfordirol ar hyd Bae Ceredigion, ardal gadwraeth forol arbennig
  • Mynyddoedd y Cambria gyda llwybrau dramatig i gerdded a beicio mynydd
  • Cartref i Farcutiaid Coch a phrosiect Gweilch y Dyfi
  • Yn llawn hanes a diwylliant Cymreig
  • Cartref i brifddinas diwylliant Cymru, Aberystwyth – man geni addysg uwch yng Nghymru, cartref hefyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Celfyddydau

Ystafelloedd en-suite yn Fferm Penglais

Fflatiau gyda ystafelloedd en-suite yn Fferm Penglais – ar gael am isafswm o 3 noson

Mae pob fflat yn cynnwys 6 neu 8 ystafell wely en-suite gyda chegin gyfforddus sydd â’r holl ddeunydd sydd ei angen arnoch gan gynnwys llestri, deunyddiau coginio, meicrodon a pheiriant golchi llestri.

Mae gan yr ystafelloedd wely dwbwl, digon o lefydd storio a chawod fawr ac mae dillad gwely a thywel yn cael eu darparu.

Mae’r fflatiau yma dros 3 llawr; nodwch os gwelwch yn dda nad oes lifft, felly nodwch yn glir os ydych chi angen fflat llawr gwaelod.

 

I gael rhagor o fanylion am y seremonïau graddio cliciwch ar – Seremonïau Graddio.

 

I archebu fflat gyda 6 neu 8 ystafell en-suite, ewch i’n siop ar-lein gan ddefnyddio’r linc isod

Siop Ar-lein

Neu cysylltwch gyda’r Swyddfa Gynadleddau am fwy o wybodaeth ar (01970 621960) neu ar e-bost.

Mae prisiau am fflatiau 6 person ac 8 person yn y tabl isod. Mae’n ofynol archebu y llety am isafswm o 3 noson.

Fferm Penglais 

3 Noson

4 Noson

5 Noson

6 Noson

7 Noson

6 person

 £540

 £720

£900

£1080

 £1008

8 person

 £720

 £960

£1,200

£1,440

 £1,344

Cyf person y noson

£30

£30

£30

£30

£24