Boddhad Myfyrwyr

91% a’r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr*

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu perfformiad gwych arall yn Arolwg Cenedlaethol blynyddol y Myfyrwyr (ACF) 2017.

Gyda sgôr bodlonrwydd cyffredinol o 91% - saith y cant yn uwch na chyfartaledd y DU o 84% - rydym yn falch o gael rhai o’r myfyrwyr blwyddyn olaf mwyaf bodlon yn y DU. Rydym hefyd yn ail yn y DU am Asesu ac Adborth.

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd wedi cael sgôr bodlonrwydd myfyrwyr o 100%, gyda bron pob Adran arall yn sgorio dros 90% am fodlonrwydd cyffredinol.

"Mae'r canlyniadau ACF diweddaraf yn siarad cyfrolau am y gymuned o staff a myfyrwyr talentog a gweithgar sydd gennym yn Aber. Rydym yn brifysgol arloesol sy'n ceisio ysbrydoli trwy ei haddysgu a thrawsnewid bywydau ein myfyrwyr. Gwnawn hynny mewn amgylchedd sy'n gynhwysol a chefnogol, ac sy'n galluogi ein myfyrwyr i ymgysylltu â'r byd ehangach a chofleidio’i heriau. Wrth i ni ddathlu canlyniadau’r arolwg, nid ydym yn llaesu dwylo ac fe ddefnyddiwn yr adborth gwerthfawr yma i adeiladu ymhellach ar y sylfeini cadarn hyn o lwyddiant." Y Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth. 

 • Myfyrwyr Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2017)
 • Myfyrwyr Addysg ac Dysgu Gydol Oesyn fodlon yn gyffredinol (ACF 2017)
 • MathemategFideo myfyriwr
 • Boddhad myfyrwyr
  Wal fideo
 • Myfyrwyr Ysgol Gelf yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2017)
 • Myfyrwyr Adran Seicoleg yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2017)
 • yn y DU am Microbioleg boddhad myfyrwyr (ACF 2017)
 • yn y DU am Swoleg boddhad myfyrwyr (ACF 2017)
 • boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Biocemeg (ACF 2017)

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017:

Ysgol Addysg
Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes: 98% boddhad myfyrwyr

Yn y 2 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Addysg

98% boddhad myfyrwyr yn ein cynllun gradd Astudiaethau Plentyndod

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

94% boddhad myfyrwyr ar gyfer y cwrs gradd Drama & Astudiaethau Theatr (W400)

93% boddhad myfyrwyr ar gyfer y cwrs gradd Astudiaethau Ffilm & Theledu/ Drama & Astudiaethau Theatr (WW64)

Celf

Ysgol Gelf: 97% boddhad myfyrwyr

3ydd yn y DU ym maes pwnc Celf Gain

95% boddhad myfyrwyr ar gyfer y cwrs gradd Celf Gain

Ysgol Y Gyfraith Aberystwyth

Ysgol Gyfraith Aberystwyth: 90% boddhad myfyrwyr

92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Troseddeg (M900)
93% bodd myfyrwyr ar ein cynllun gradd Troseddeg gyda Seicoleg Gymhwysol (M9C8)
89% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd y Gyfraith (M100)

Cyfrifiadureg

Adran Cyfrifiadureg

100% boddhad myfyrwyr, ac uchaf yn y DU am pynciau Peirianneg Trydannol

92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Cyfrifiadureg (G400)
90% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Cyfrifiadureg (G401)

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: 100% boddhad myfyrwyr

Ffiseg

Adran Ffiseg: 91% boddhad myfyrwyr

100% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd Ffiseg (F300)

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: 95% boddhad myfyrwyr

Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Gwleidyddiaeth

96% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol
100% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Cudd-wybodaeth
92% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol

Hanes a Hanes Cymru

Adran Hanes a Hanes Cymru: 92% boddhad myfyrwyr

94% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Hanes

Ieithoedd Modern

Adran Ieithoedd Modern: 93% boddhad myfyrwyr

Mathemateg

Adran Mathemateg

3ydd yn y DU am dysgu Mathemateg a Ystadegaeth

94% boddhad myfyrwr am dysgu ar y cwrs
93% boddhad myfyrwyr am cymorth academaidd
94% boddhad myfyrwyr am adnoddau dysgu

Rheolaeth a Busnes

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Deg Uchaf yn DU am fodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu mewn pynciau Marchnata/Economeg/Chyllid 

91% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd mewn Economeg
90% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd mewn Marchnata
89% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cynllun gradd mewn Cyllid a Chyfrifeg

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: 97% boddhad myfyrwyr

Yn y 10 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Saesneg 

97% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein dysgu ar y cyrsiau

96% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cwrs gradd Llenyddiaeth Saesneg (Q300)
97% boddhad myfyrwyr ar gyfer ein cwrs gradd Llenyddiaeth Saesneg a Ysgrifennu Creadigol (QW38) 

Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: 90% boddhad myfyrwyr

91% boddhad myfyrwyr am dysgu

90% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Gwyddor yr Amglychedd
90% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Dearyddiaeth
94% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Dearyddiaeth Ffisegol
91% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Dearyddiaeth Ddynol 

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS): 91% boddhad myfyrwyr

2ail yn y DU am boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Geneteg
4ydd yn y DU am boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Gwyddor Anifeiliaid

95% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Bioleg
96% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Bioleg y Mor a Dwr Croyw
100% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Swoleg
94% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Geneteg
100% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Microbioleg
100% boddhad myfyrwyr am ein cynllyn gradd Biocemeg
100% boddhad myfyrwyr am ein cynllyn gradd Geneteg a Biocemeg

Seicoleg

Adran Seicoleg: 96% boddhad myfyrwyr

3ydd yn y DU am boddhad myfyrwyr 

97% boddhad myfyrwyr am ein cynllun gradd Seicoleg (C800)

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018.