Boddhad Myfyrwyr

Prifysgol Aberystwyth ymhlith y gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu perfformiad gwych arall yn Arolwg Cenedlaethol blynyddol y Myfyrwyr (ACF) 2020.

Aberystwyth yw un o’r prifysgolion gorau yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) sydd wedi ei gyhoeddi ar ddydd Mercher 15 Gorffennaf 2020. Mae Aberystwyth ar y brig o blith prifysgolion Cymru, ac o’r holl brifysgolion sydd wedi eu rhestru yng nghanllaw prifysgolion y Times / Sunday Times 2020, yn un o’r 5 prifysgol uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

Gyda bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o 90%, mae Aberystwyth 7 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 83%. Golyga canlyniad eleni fod Prifysgol Aberystwyth yn parhau ar y brig yng Nghymru am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr, a hynny am y bumed flwyddyn yn olynol.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Mae canlyniadau rhagorol yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr Myfyrwyr eleni yn adlewyrchu gwaith eithriadol cydweithwyr ledled y Brifysgol, a’u hymroddiad i ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl i’n myfyrwyr. Ar unrhyw gyfrif, bu hon yn flwyddyn eithriadol, un sydd wedi cyflwyno sawl her. Rydym yn canolbwyntio nawr ar sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu un o'r profiadau myfyrwyr gorau yn sector addysg uwch y DU ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod, wrth sicrhau diogelwch ein myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach.

 

 • Prifysgol Aberystwyth ymhlith y gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr.

  Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020.

  Darganfod mwy
 • 90% bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr, 7 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 83%.

  Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020.

  Darganfod mwy
 • Mae Aberystwyth ar y brig o blith prifysgolion Cymru (am y bumed flwyddyn yn olynol).

  Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020.

  Darganfod mwy

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2020:

Ysgol Addysg

92% boddhad cyffredinol â’r Adnoddau Addysgu ym maes Addysg; 85% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

98% o fyfyrwyr yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020). 
90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu (ACF 2020).Negeseuon maes pwnc 

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Cinemateg a Ffotograffiaeth; 77% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020. 
95% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes Drama, 91% yw’r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
98% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes y Cyfryngau, 87% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

 

Negeseuon lefel cwrs 

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr i W400 Drama ac Astudiaethau Theatr (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr W400 Drama ac Astudiaethau Theatr yn cytuno bod y cwrs wedi’u hysgogi i gyflawni eu gwaith gorau ar y cwrs (ACF 2020).
93% boddhad cyffredinol myfyrwyr  i W620 Astudiaethau Ffilm a Theledu (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr W620 Astudiaethau Ffilm a Theledu yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda (ACF 2020). 

Celf

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Ysgol Gelf (ACF 2020).
93% o’n myfyrwyr Celf yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs (ACF 2020).

 

Negeseuon maes pwnc

93% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Celf; 75% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
95% o’r myfyrwyr ym maes Celf wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda, 84% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Gyfraith a Throseddeg

91% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg (ACF 2020).

 

Negeseuon maes pwnc 
98% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes y Gyfraith; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
92% wedi cytuno bod eu cwrs yn ysgogi’n ddeallusol ym maes y Gyfraith, 88% yw’r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

 

Negeseuon lefel cwrs 

97% boddhad cyffredinol myfyrwyr i M100 y Gyfraith (ACF 2020) 
100% o fyfyrwyr M900 Troseddeg yn cytuno bod y cwrs wedi cynnig cyfleoedd i ddod â gwybodaeth a syniadau o wahanol bynciau ynghyd (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr M900 Troseddeg yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â'r staff pan oedd angen (ACF 2020).
91% o fyfyrwyr M900 Troseddeg yn fodlon â’r Addysgu ar eu cwrs (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr y cwrs M900 Troseddeg wedi cytuno bod y cwrs yn eu hysgogi'n ddeallusol (ACF 2020).
97% o fyfyrwyr M900 Troseddeg yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu (ACF 2020)
100% o fyfyrwyr M900 Troseddeg yn cytuno eu bod wedi cael cyfleoedd priodol i weithio gyda myfyrwyr eraill fel rhan o'u cwrs (ACF 2020).
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar M900 Troseddeg (ACF 2020).
100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod yr adnoddau a'r cyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu'n dda ar M900 Troseddeg (ACF 2020).
94% o fyfyrwyr M100 y Gyfraith yn cytuno bod y cwrs yn eu hysgogi'n ddeallusol (ACF 2020).
94% o fyfyrwyr M100 y Gyfraith yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr M100 y Gyfraith yn cytuno bod yr adnoddau a'r cyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu'n dda (ACF 2020).
97% o fyfyrwyr M100 y Gyfraith yn cytuno bod yr adnoddau yn y llyfrgell wedi cefnogi eu dysgu'n dda ac eu bod wedi gallu cael gafael ar adnoddau penodol i'r cwrs pan oedd eu hangen (ACF 2020). 

Cyfrifiadureg

1af yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Peirianneg Meddalwedd (ACF 2020).
90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Negeseuon lefel cwrs 
100% o fyfyrwyr ein cwrs G400 Cyfrifiadureg yn cytuno bod yr adnoddau a'r cyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu yn dda (ACF 2020). 

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ac wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020). 

 

Negeseuon maes pwnc 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Astudiaethau Cymraeg; 97% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ac wedi gwneud y cwrs yn ddiddorol ym maes Astudiaethau Celtaidd, 94% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

 

Ffiseg

 

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ffiseg; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 
93% o’n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn esbonio pethau'n dda ym maes Ffiseg; 89% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).
94% o fyfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs, a 98% ohonynt yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau’n dda (ACF 2020).
99% o fyfyrwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cytuno bod eu cwrs yn ysgogi’n ddeallusol (ACF 2020).

 

Negeseuon maes pwnc 

91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
94% o’r myfyrwyr yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs ym maes Gwleidyddiaeth; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Polisi Cymdeithasol; 82% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwleidyddiaeth (ACF 2020).
Ymhlith y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r Addysgu ar y cwrs ym maes Gwleidyddiaeth (ACF 2020).
Yr uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Polisi Cymdeithasol (ACF 2020). 

 

Negeseuon lefel cwrs 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i L241 Gwleidyddiaeth Ryngwladol (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr y cwrs LV2H Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes Milwrol wedi cytuno bod y cwrs yn ysgogi’n ddeallusol (ACF 2020).

Hanes a Hanes Cymru

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020) 
92% o’r myfyrwyr yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020). 
92% o’r myfyrwyr yn fodlon â’r Addysgu yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ACF 2020). 

 

Negeseuon maes pwnc

93% o'r myfyrwyr yn fodlon â'r Addysgu ar y cwrs ym maes Hanes; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
93% o’r myfyrwyr yn fodlon â'r Cyfleoedd Dysgu ym maes Hanes (ACF 2020).
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Hanes; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

 

 

Negeseuon lefel cwrs 

90% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar V100 Hanes (ACF 2020).
93% o fyfyrwyr V100 Hanes yn fodlon â’r Addysgu ar eu cwrs (ACF 2020).
93% o fyfyrwyr V100 Hanes yn fodlon â’r Gefnogaeth Academaidd (ACF 2020).
93% o fyfyrwyr V100 Hanes wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020). 

Ieithoedd Modern

93% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs (ACF 2020). 
100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020) 

 

Negeseuon maes pwnc 


100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes astudiaethau Iberaidd; 91% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes Ffrangeg; 93% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
93% o’r myfyrwyr ym maes Ffrangeg yn fodlon â’r addysgu ar eu cwrs; 87% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 

Mathemateg

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).
93% o fyfyrwyr yr Adran Fathemateg yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs (ACF 2020).

 

Negeseuon maes pwnc 
94% boddhad cyffredinol ym maes Mathemateg, 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
94% o’r myfyrwyr ym maes Mathemateg yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr wedi cytuno bod staff yn gwerthfawrogi safbwyntiau a barn y myfyrwyr am eu cwrs ym maes Mathemateg (ACF 2020).

 

 

Negeseuon lefel cwrs 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i G100 Mathemateg (ACF 2020).

Rheolaeth a Busnes

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).


Negeseuon maes pwnc 

96% boddhad cyffredinol ym maes Cyfrifeg; 87% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Astudiaethau Busnes; 81% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Astudiaethau Rheoli; 80% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% o'r myfyrwyr ym maes Cyfrifeg yn cytuno bod y staff yn gwerthfawrogi safbwyntiau a barn y myfyrwyr am eu cwrs (ACF 2020).
97% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Cyllid; 84% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Y 5 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Cyllid (ACF 2020).

 

Negeseuon lefel cwrs 
95% boddhad myfyrwyr ar ein cwrs Cyllid a Chyfrifeg (ACF 2020). 

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020).
95% o’r myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn fodlon â’r addysgu ar y cwrs (ACF 2020). 

 

Negeseuon maes pwnc 
96% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigol; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 
97% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes pwnc Astudiaethau Saesneg; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 
98% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Llenyddiaeth yn Astudiaethau Saesneg; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020). 
Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020). 
Ymhlith y 3 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes  pwnc Llenyddiaeth yn Saesneg (ACF 2020).

 

Negeseuon lefel cwrs 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Q300 Llenyddiaeth Saesneg (ACF 2020).
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i QW38 Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020). 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i W801 Ysgrifennu Creadigol (ACF 2020). 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear (ACF 2020).
95% o fyfyrwyr yr Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddor Daear yn fodlon â’r Adnoddau Addysgu ar eu cwrs (ACF 2020). 

 

Negeseuon maes pwnc 
92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth, Astudiaethau Daear ac Amgylcheddol; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
96% o’r myfyrwyr ym maes Daearyddiath, Astudiaethau Daear ac Amgylcheddol wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda, 93% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Ymhlith y 4 uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes Astudiaethau Daear; 100% boddhad myfyrwyr, 91% yw’r cyfartaledd i’r sector (ACF 2020).

 

Negeseuon lefel cwrs 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i'n cwrs F640 Gwyddor Daear Amgylcheddol (ACF 2020).
94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i'n cwrs F840 Daearyddiaeth Ffisegol (ACF 2020).
96% o fyfyrwyr ein cwrs F800 Daearyddiaeth wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).
96% o'r myfyrwyr yn cytuno bod yr adnoddau a'r cyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu yn dda (ACF 2020).

 

Negeseuon maes pwnc 
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Bioleg (amhenodol); 87% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Prifysgol Aberystwyth ymhlith y gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr ym maes Bioleg, 100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Bioleg; 87% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Prifysgol Aberystwyth ymhlith Top 3 yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr ym maes Amaethyddiaeth (ACF 2020).
92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Amaethyddiaeth; 78% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
92% o’n myfyrwyr ym maes Gwyddor Anifeiliaid wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).
98% o’n myfyrwyr ym maes Swoleg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda, 94% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwyddor Chwaraeon; 87% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Rheolaeth Tir Gwledig 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Y brifysgol gyntaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ACF 2020). 

 

 

Negeseuon lefel cwrs 
100% boddhad myfyrwyr ar ein cwrs C100 Bioleg (ACF 2020).
100% boddhad myfyrwyr â'r dysgu ar ein cwrs C164 Bioleg y Môr a Dŵr Croyw (ACF 2020).
97% o’n myfyrwyr C300 Swoleg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).
92% o’n myfyrwyr D334 Biowyddor Ceffylau a Milfeddygol wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr D906 Biowyddor Milfeddygol wedi cytuno eu bod wedi gallu cael mynediad at adnoddau cwrs-benodol (ee offer, cyfleusterau, meddalwedd, casgliadau) pan oedd eu hangen arnynt (ACF 2020).

Seicoleg

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Seicoleg (ACF 2020).
98% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn yr Adran Seicoleg (ACF 2020). 

 

Negeseuon maes pwnc 

92% boddhad cyffredinol ym maes Seicoleg; 84% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
98% o’n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn esbonio pethau'n dda ym maes Seicoleg (amhenodol); 90% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
100% o'r myfyrwyr ym maes Seicolg yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â'r staff pan oedd angen; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).
Ymhlith y 3 prifysgol uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r Addysgu ar y cwrs ym maes Seicoleg (amhenodol) (ACF 2020).
Yr uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r ‘Cyfleoedd Dysgu’ ym maes Seicoleg (amhenodol) (ACF 2020).
Yr ail brifysgol yn y DU am fodlonrwydd â’r Gefnogaeth Academaidd ym maes Seicoleg (amhenodol) (ACF 2020).
Ymhlith y 5 prifysgol uchaf yn y DU am fodlonrwydd â’r Addysgu ar y cwrs, y Cyfleoedd Dysgu a’r Gefnogaeth Academaidd yn maes Seicoleg (amhenodol) (ACF 2020). 

 

Negeseuon lefel cwrs 

98% o’r myfyrwyr ar gwrs C800 Seicoleg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr CM89 Seicoleg/Troseddeg yn cytuno bod y cwrs yn ysgogi’n ddeallusol (ACF 2020).
95% o fyfyrwyr WF7F Seicoleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) yn fodlon â’r Addysgu ar y cwrs (ACF 2020).
100% o fyfyrwyr WF7F Seicoleg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) yn fodlon â’r Cyfleoedd Dysgu, y Gefnogaeth Academaidd a’r Adnoddau Dysgu oedd ar gael iddynt (ACF 2020).