Boddhad Myfyrwyr

Aber ar y brig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru ac yn hefyd un o'r prifysgolion gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu perfformiad gwych arall yn Arolwg Cenedlaethol blynyddol y Myfyrwyr (ACF) 2018.

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith y rhai mwyaf bodlon eu byd yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd heddiw ddydd Gwener 27 Gorffennaf 2018.

Dengys canlyniadau diweddaraf yr ACF fod bodlonrwydd cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 90% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 83%.

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn perfformio’n well na’r sector yn y DU ac yng Nghymru ym mhob un o'r naw maes mae'r Arolwg yn trafod.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Mae'r canlyniadau ACF diweddaraf yn goron ar flwyddyn eithriadol i Brifysgol Aberystwyth. Fis diwethaf dyfarnwyd Aur i Aberystwyth yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr ac fe’n henwyd yn Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd Dysgu gan ganllaw prifysgolion The Times and Sunday Times Good University Guide 2018. Mae’r hyn sydd wedi ei gyflawni yn adrodd cyfrolau am fedrusrwydd ac ymroddiad y gymuned o staff a myfyrwyr yma yn Aber. Wrth i ni ddathlu canlyniadau’r arolwg, nid ydym yn llaesu dwylo ac fe ddefnyddiwn yr adborth gwerthfawr yma i adeiladu ymhellach ar y sylfeini cadarn hyn o lwyddiant.”

  • Yn y 4 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr (Times Higher Education 2018 )
  • Y gorau yng Nghymru am fodlonrwydd cyffredinol (addysgu) (ACF 2018)
  • o fyfyrwyr Mathemateg yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2018)
  • 95% o fyfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2018)
  • 95% o fyfyrwyr Seicoleg yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2018)
  • 94% o fyfyrwyr Celf yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2018)

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018:

Ysgol Addysg
96% o'n myfyrwyr yn hapus gyda'r adborth ym maes pwnc Addysg (ACF 2018)
95% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod yr adborth ac arweiniad yn ddigon manwl ym maes pwnc Addysg (ACF 2018)  
93% o'n myfyrywr wedi cadarnhau bod ein staff yn Dda am egluro pethau ym maes pwnc Addysg (ACF 2018) 

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

97% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc y Cyfryngau (ACF 2018)
92% bodlonrwydd myfyrwyr am y dysgu ar y cwrs ym maes pwnc Drama (ACF 2018) 
92% o'n myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn fodlon gyda'r dysgu ar y cwrs (ACF 2018) 

Celf

Ysgol Gelf: 94% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

94% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Celfyddyd Gain (ACF 2018) 
89% boddhad myfyrwyr ar gyfer y cwrs gradd Celfydydd Gain W100 (ACF 2018)

Ysgol Y Gyfraith 

92% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc y Gyfraith (ACF 2018)
96% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein cyrsiau yn gyffrous (ACF 2018)

Cyfrifiadureg

97% boddhad myfyrwyr  â adnoddau dysgu ein cynllun gradd G400 Cyfrifiadureg (ACF 2018) 

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: 90% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

Ffiseg

Yn y 10 uchaf am addysgu ym maes pwnc Ffiseg & Seryddiaeth (ACF 2018) 

90% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Ffiseg & Seryddiaeth (ACF 2018) 
95% o'n myfyrwyr  wedi cadarnhau bod ein cyrsiau yn gyffrous (ACF 2018)

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol: 95% boddhad myfyrwyr (ACF 2018) 
8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Gwleidyddiaeth (ACF 2018)

96% boddhad myfyrwyr ar ein cynllun gradd Gwleidyddiaeth (ACF 2018)
93% o'n myfyrwyr Polisi Cymdeithasol wedi cadarnhau bod ein cyrsiau yn gyffrous (ACF 2018) 

Hanes a Hanes Cymru

Adran Hanes a Hanes Cymru: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

92% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Hanes (ACF 2018) 
95% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Hanes (ACF 2018)

Ieithoedd Modern

98% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Ieithoedd (ACF 2018) 
94% o'n myfyrwyr ieithoedd yn fodlon gyda'r dysgu ar ein cyrsiau (ACF 2018) 
92% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Ieithoedd (ACF 2018) 

Mathemateg

Adran Mathemateg: 100% boddhad myfyrwyr cyffredinol (ACF 2018) 
100% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Mathemateg ac Ystadegau (ACF 2018)
100% boddhad myfyrwyr â’n  cwrs gradd G100 Mathemateg (ACF 2018) 

100% boddhad myfyrwyr ag adnoddau dysgu ein cwrs gradd G100 Mathemateg (ACF 2018) 
97% boddhad myfyrwyr am 'ddysgu ar y cwrs'  ein cynllun gradd G100 Mathemateg (ACF 2018) 
96% boddhad myfyrwyr am gymorth academaidd ar ein cynllun gradd G100 Mathemateg (ACF 2018)

Rheolaeth a Busnes

4ydd yn y DU am asesiadau ac adborth ym maes pwnc Cyllid (ACF 2018) 
Yn y 10 Uchaf yn y DU yn gyffredinol am boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Rheolaeth (ACF 2018) 
91% boddhad myfyrwyr  yr Ysgol Fusnes (ACF 2018)  

100% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Cyfrifeg (ACF 2018) 
100% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Rheolaeth (ACF 2018) 
98%  o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Astudiaethau Busnes (ACF 2018)
96% boddhad myfyrwyr â’n cynllun gradd N122 Busnes & Rheolaeth (ACF 2018) 
95% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Astudiaethau Busnes  (ACF 2018)
95% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Rheolaeth (ACF 2018)

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

3ydd yn y DU am y Gymuned Addysgu ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigol (ACF 2018) 

90% boddhad myfyrwyr am ddysgu â’n cynllun gradd Q300 Llenyddiaeth Saesneg (ACF 2018) 
100% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Llenyddiaeth Saesneg (ACF 2018)
94% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Ysgrifennu Creadigol (ACF 2018) 

Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: 92% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)
2ail yn y DU am Asesiadau ac Adborth (Daearyddiaeth Ddynol) 

100% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc  Daearyddiaeth Ddynol (ACF 2018) 
100% boddhad myfyrwyr â’n cynllun gradd L700 Daearyddiaeth Ddynol  (ACF 2018) 
100% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Daearyddiaeth Ddynol (ACF 2018) 
100% boddhad myfyrwyr gyda'n cynllun gradd F840 Daearyddiaeth Ffisegol (ACF 2018) 
96% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Daearyddiaeth Ffisegol a Gwyddor yr Amgylchedd (ACF 2018)

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS): 92% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

Uchaf yn y DU am asesiadau ac adborth ym maes pwnc Microbioleg (ACF 2018) 
2ail yn y DU am foddhad myfyrwyr ym  maes pwnc Gwyddor Anifieliaid (ACF 2018) 
2ail yn y DU am cymorth dysgu yn y maes pwnc Bioleg (ACF 2018) 
3ydd yn y DU am ddysgu ar y cwrs a boddhad myfyrwyr cyffredinol ym maes pwnc Amaethyddiaeth, Gwyddorau Anifeiliad (ACF 2018) 

100% boddhad myfyrwyr â’n cynllun gradd Bioleg C100 (ACF 2018) 
100% boddhad myfyrwyr â’n cynllun gradd Microbioleg C500 (ACF 2018)
100% boddhad myfyrwyr â’n cynllun gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff C600 (ACF 2018) 
100% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Geneteg (ACF 2018) 
98% boddhad myfyrwyr â chanlyniadau dysgu ein cynllun gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff C600 (ACF 2018) 
97% boddhad myfyrwyr am canlyniadau dysgu ar ein cynllun gradd Bioleg y Môr a Dŵr Croyw C164 (ACF 2018) 
97% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Swoleg (ACF 2018) 
95% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc y Gwyddorau Bioleg (ACF 2018) 
92% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc y Gwyddorau Bioleg (ACF 2018) 

 

Seicoleg

Adran Seicoleg: 95% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

96% o'n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Seicoleg (ACF 2018) 
93% o'n myfyrwyr Seicoleg yn fodlon gyda'r dysgu ar y cwrs (ACF 2018) 
92% boddhad myfyrwyr ym maes pwnc Seicoleg (ACF 2018)