Boddhad Myfyrwyr

Aber ar y brig am fodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr ac yn hefyd un o'r prifysgolion gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu perfformiad gwych arall yn Arolwg Cenedlaethol blynyddol y Myfyrwyr (ACF) 2019.

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ymhlith y rhai mwyaf bodlon eu byd yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd heddiw ddydd Gwener 3 Gorffennaf 2019.

Dengys canlyniadau diweddaraf yr ACF fod bodlonrwydd cyffredinol ymhlith myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 90% - saith pwynt canran yn uwch na chyfartaledd y DU o 83%.

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

Mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn perfformio’n well na’r sector yn y DU ac yng Nghymru ym mhob un o'r naw maes mae'r Arolwg yn trafod.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Mae'r canlyniadau ACF diweddaraf yn goron ar flwyddyn eithriadol i Brifysgol Aberystwyth. Fis diwethaf dyfarnwyd Aur i Aberystwyth yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr ac fe’n henwyd yn Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd Dysgu gan ganllaw prifysgolion The Times and Sunday Times Good University Guide 2018. Mae’r hyn sydd wedi ei gyflawni yn adrodd cyfrolau am fedrusrwydd ac ymroddiad y gymuned o staff a myfyrwyr yma yn Aber. Wrth i ni ddathlu canlyniadau’r arolwg, nid ydym yn llaesu dwylo ac fe ddefnyddiwn yr adborth gwerthfawr yma i adeiladu ymhellach ar y sylfeini cadarn hyn o lwyddiant.”

  • Yn y 4 uchaf yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr (Times Higher Education 2018 )
  • Y gorau yng Nghymru a Lloegr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr (ACF 2019)
  • o fyfyrwyr yr Adran Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2019)
  • o fyfyrwyr Ieithoedd Modern yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2019)
  • o fyfyrwyr Mathemateg yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2019)
  • o fyfyrwyr Seicoleg yn fodlon yn gyffredinol (ACF 2019)

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019:

Ysgol Addysg
100% o’n myfyrwyr X320 Astudiaethau Plentyndod wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda
98% o’n myfyrwyr Addysg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
98% o’n myfyrwyr ym maes Addysg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 90% yw'r cyfartaledd i'r sector.
91% o’n myfyrwyr Addysg yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs.
91% o’n myfyrwyr ym maes Addysg yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

100% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi cael cyfleoedd priodol i weithio gyda myfyrwyr eraill fel rhan o'u cwrs ym maes Drama; 89% yw'r cyfartaledd i'r sector.
100% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs W400 Astudiaethau Drama a Theatr.
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn W400 Astudiaethau Drama a Theatr.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gwerthfawrogi safbwyntiau a barn y myfyrwyr am eu cwrs W400 Astudiaethau Drama a Theatr.
98% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r Cyfleoedd Dysgu ar W400 Astudiaethau Drama a Theatr.
97% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs ym maes Drama; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector.
95% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Celf

100% o'n myfyrwyr W100 wedi cytuno bod eu cwrs wedi rhoi cyfleoedd i astudio syniadau neu gysyniadau newydd yn fanwl.
100% o'n graddedigion Celf wedi cytuno bod eu cwrs yn eu hysgogi'n ddeallusol a'u bod yn cael eu herio i wneud eu gwaith gorau.
96.4% o’n graddedigion Celf yn fodlon â’r Dysgu ar y cwrs. 
92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Celfyddyd Gain; 78% yw'r cyfartaledd i'r sector.
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Ysgol Gelf. 
91% boddhad cyffredinol ar ein cwrs W100, Celfyddyd Gain.

Gyfraith a Throseddeg

100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod yr adnoddau a'r cyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu'n dda ar M100 y Gyfraith.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod yr adnoddau a'r cyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu'n dda ar M100 y Gyfraith.
99% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes y Gyfraith; 89% yw'r cyfartaledd i'r sector.
94% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar M100 y Gyfraith.
93% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes y Gyfraith; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector.
90% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar M900 Troseddeg.
90% boddhad cyffredinol i Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Cyfrifiadureg

100% o’n myfyrwyr ar gwrs G401 Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
96% o’n myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector.
96% o fyfyrwyr yr adran Gyfrifiadureg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
93% boddhad cyffredinol yn yr Adran Gyfrifiadureg.
93% boddhad cyffredinol ym maes Cyfrifiadureg; 78% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn adran y Gymraeg.
100% boddhad cyffredinol i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.
100% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs ym maes Astudiaethau Celtaidd; 95% yw'r cyfartaledd i'r sector.
100% boddhad cyffredinol ym maes Astudiaethau Celtaidd; 95% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Ffiseg

100% boddhad cyffredinol am F511 Astroffiseg.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi cael digon o gyngor ac arweiniad ynghylch eu cwrs F511 Astroffiseg.
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ar gwrs F511 Astroffiseg.
100% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs F511 Astroffiseg.
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod staff yn esbonio pethau'n dda ym maes Ffiseg a Seryddiaeth; 89% yw'r cyfartaledd i'r sector.
98% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs ym maes Ffiseg a Seryddiaeth; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector.
95% boddhad cyffredinol ym maes Ffiseg a Seryddiaeth; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ar L251 Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol ar L241 Gwleidyddiaeth Ryngwladol.
95% o'r myfyrwyr yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cytuno bod yr adnoddau a chyfleusterau TG a ddarparwyd wedi cefnogi eu dysgu yn dda.
94% boddhad cyffredinol i L251 Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Strategol.
92% boddhad cyffredinol i L241 Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 
91% boddhad cyffredinol ym maes Gwleidyddiaeth; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Hanes a Hanes Cymru

100% o'r myfyrwyr ar V190 Hanes y Canol Oesoedd a'r Cyfnod Modern Cynnar yn cytuno bod y staff wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol.
100% o'r myfyrwyr ar V190 Hanes y Canol Oesoedd a'r Cyfnod Modern Cynnar yn cytuno bod yr amserlen yn gweithio'n effeithlon.
98% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar V100 Hanes.

95% o’n myfyrwyr yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu i'r Adran Hanes a Hanes Cymru.
95% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Hanes; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector.
96% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru.
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar V190 Hanes y Canol Oesoedd a'r Cyfnod Modern Cynnar.
88% o'r Myfyrwyr yn fodlon â'r Asesiadau a'r Adborth ym maes Hanes; 10% yn uwch na'r cyfartaledd i'r sector.

Ieithoedd Modern

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Ieithoedd Modern.
100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
100% o fyfyrwyr yr Adran Ieithoedd Modern wedi cytuno eu bod yn teimlo'n rhan o gymuned o staff a myfyrwyr.
100% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda ym maes astudiaethau Iberaidd; 93% yw'r cyfartaledd i'r sector.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod eu cwrs wedi rhoi cyfleoedd iddynt i ddefnyddio'r hyn roeddent wedi'i ddysgu ym maes Astudiaethau Iberaidd; 80% yw'r cyfartaledd i'r sector.
90% boddhad cyffredinol i faes Astudiaethau Iberaidd; 84% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Mathemateg

100% o’n myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi cael sylwadau defnyddiol ar eu gwaith gan yr Adran Fathemateg.
99% o’n myfyrwyr ar G100 Mathemateg yn fodlon â’u Hasesiadau a'u Hadborth.

97% o’n myfyrwyr yn yr Adran Fathemateg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
97% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg.
97% boddhad cyffredinol i faes y Gwyddorau Mathemategol, 87% yw'r cyfartaledd i'r sector.
96% o’n myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Mathemategol yn fodlon â’u Hasesiadau a'u Hadborth; 78% yw'r cyfartaledd i'r sector.

95% o’n myfyrwyr yn yr Adran Fathemateg yn fodlon â’r dysgu ar y cwrs.
95% o’n myfyrwyr yn yr Adran Fathemateg yn fodlon â’u Hasesiadau a'u Hadborth.

95% o’n myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Mathemategol yn fodlon â’r dysgu ar eu cwrs; 84% yw'r cyfartaledd i'r sector
94% boddhad cyffredinol am G100 Mathemateg.

Rheolaeth a Busnes

97% boddhad cyffredinol ym maes Cyllid a Chyfrifeg; 87% yw'r cyfartaledd i'r sector.
95% o’n myfyrwyr ym maes Busnes a Gweinyddiaeth yn fodlon bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector. 
92% boddhad cyffredinol ym maes Economeg; 84% yw'r cyfartaledd i'r sector.

86% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Astudiaethau Busnes a Gweinyddiaeth; 84% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol ar QW38 Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â'r staff pan oedd angen ar Q300 Llenyddiaeth Saesneg.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno bod yr adnoddau yn y llyfrgell wedi cefnogi eu dysgu'n dda ar Q300 Llenyddiaeth Saesneg.
100% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cael gafael ar adnoddau penodol i'r cwrs pan oedd eu hangen ar Q300 Llenyddiaeth Saesneg.

97% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cysylltu â'r staff pan oedd angen.
97% o’r myfyrwyr ym maes astudiaethau Saesneg yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector.
95% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar Q300 Llenyddiaeth Saesneg.
95% o'r myfyrwyr ar QW38 Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn fodlon â Threfniadau a Rheoli eu cwrs.
94% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Saesneg; 88% yw'r cyfartaledd i'r sector.
94% o'r myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol yn fodlon â Threfniadau a Rheoli eu cwrs; 23% yn uwch na'r cyfartaledd i'r sector.

93% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.
90% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol; 80% yw'r cyfartaledd i'r sector.
90% boddhad cyffredinol myfyrwyr am QW38 Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.

Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

 

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i'n cwrs L700 Daearyddiaeth Ddynol.
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr i'n cwrs F840 Daearyddiaeth Ffisegol.
100% o'n myfyrwyr ar y cwrs F640 Gwyddor Daear Amgylcheddol wedi cytuno bod y cwrs yn eu hysgogi'n ddeallusol.
99% o’n myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth Ddynol a Chymdeithasol wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 93% yw'r cyfartaledd i'r sector.
98% o’n myfyrwyr ar y cwrs F800 Daearyddiaeth wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
97% o’n myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu.
96% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth Ddynol a Chymdeithasol; 89% yw'r cyfartaledd i'r sector.
93% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth; 89% yw'r cyfartaledd i'r sector.
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear.

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar ein cwrs C400 Geneteg.
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar ein cwrs C700 Biocemeg.
100% o’n myfyrwyr D322 Gwyddor Ceffylau yn cytuno bod y staff wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol.
100% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar ein cwrs D906 Gwyddor Milfeddygaeth.
100% o’n myfyrwyr ym maes Swoleg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
100% o’n myfyrwyr C300 Swoleg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
100% o’n myfyrwyr ar ein cwrs C100 Bioleg yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda a bod y cwrs yn eu hysgogi'n ddeallusol.
100% boddhad myfyrwyr ar ein cwrs C120 Ymddygiad Anifeiliaid.
98% boddhad myfyrwyr â'r dysgu ar ein cwrs C164 Bioleg y Môr a Dŵr Croyw.
97% o’n myfyrwyr ym maes Bioleg yn cytuno bod y staff yn gwneud y pwnc yn ddiddorol; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector.
97% o’n myfyrwyr ym maes Gwyddor Anifeiliaid yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 92% yw'r cyfartaledd i'r sector.
97% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda.
96% o’n myfyrwyr C600 Gwyddor Chwaraeon wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda. 
92% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector.
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.
91% boddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Amaethyddiaeth a phynciau cysylltiedig; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector.
91% o’n myfyrwyr ym maes Gwyddor Chwaraeon yn fodlon â’r dysgu ar y cwrs; 86% yw'r cyfartaledd i'r sector.

Seicoleg

100% o'n myfyrwyr CM89 Seicoleg/Troseddeg wedi cytuno bod y staff yn gwneud y cwrs yn ddiddorol a'u bod yn esbonio pethau'n dda.
99% o'r myfyrwyr yn cytuno eu bod wedi gallu cael gafael ar adnoddau penodol i'w cwrs fel roedd eu hangen yn yr Adran Seicoleg.
98% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn yr Adran Seicoleg.
96% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Seicoleg.
95% boddhad cyffredinol ym maes Seicoleg; 85% yw'r cyfartaledd i'r sector.
95% o’n myfyrwyr ar C800 Seicoleg yn fodlon â’r Adnoddau Dysgu.
95% boddhad cyffredinol myfyrwyr ar C800 Seicoleg.