Y brifysgol orau yn y DU am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr

Myfyrwyr tu-allan adeilad Parry Williams, cartref i'r adran Theatr, Ffilm a Theledu. Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yn y DU am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

Cyhoeddir rhifyn diweddaraf The Times / The Sunday Times Good Unviersity Guide ar ddydd Sul 20 Medi 2020 lle gwelir Aberystwyth yn gyntaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac am Ansawdd y Dysgu, i fyny o ail y flwyddyn ddiwethaf. Ers pum mlynedd bellach, mae Aberystwyth wedi bod y brifysgol orau yng Nghymru am brofiad myfyrwyr, a nawr ar y brig yn y DU.

Mae Aberystwyth wedi dringo tri lle i safle 42, gan atgyfnerthu’n bellach ei statws ymhlith 50 prifysgol orau'r DU.

Yn ei adolygiad, dywed The Times / Sunday Times Good University Guide:

“Daeth Aberystwyth i’r brig yn ein dadansoddiad o’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ar gyfer boddhad gydag ansawdd y dysgu a’r profiad ehangach yn y brifysgol. Daeth yn ail yn y DU ar y ddau fesur yn 2019 and wedi bod ar y brig am foddhad myfyrwyr am bum mlynedd yn olynol.

“Mae’n beth prin i brifysgol gyflawni’r llwyddiant dwbl yma gyda sgoriau boddhad myfyrwyr ... Nid y myfyrwyr yn unig sy’n meddwl bod y dysgu yn dda; cafodd y brifysgol wobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. Canfu ei banel ‘lefelau rhagorol o estyn’ gan sicrhau y cafodd ei holl fyfyrwyr eu herio i gyrraedd eu potensial llawn.”

Meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae hyn yn newyddion gwirioneddol wych. Mae’r canlyniadau hyn yn dystiolaeth o’r gwaith caled iawn gan gydweithwyr ar draws y Brifysgol.  Mae cael ein cydnabod fel y Brifysgol orau yn y DU am ansawdd y dysgu a phrofiad myfyrwyr yn rhywbeth gallwn ni i gyd ymfalchïo ynddo.   Hoffwn ddiolch i bawb yma ym Mhrifysgol Aberystwyth am eu cyfraniad tuag at gyflawni hyn.

“Ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd, fydd yn golygu heriau ac addasiadau oherwydd y pandemig byd-eang, byddwn ni’n parhau i anelu at gynnig profiad i fyfyrwyr yn Aberystwyth sydd mor debyg â phosibl i'r profiad ansawdd-uchel rydyn ni bob amser yn anelu at ei gyflawni. Mae’n adeg gyffrous gyda buddsoddiadau allweddol yn dwyn ffrwyth, gan gynnwys ail-agor Neuadd Pantycelyn eleni, a’n hysgol filfeddygol newydd ac adfer yr Hen Goleg dros y blynyddoedd i ddod. Bydd y buddsoddi parhaus hyn yn caniatáu i ni adeiladu ar ein treftadaeth gyfoethog a’n hymrwymiad cenedlaethol at addysg wrth i ni groesawu myfyrwyr a staff o Gymru, y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd.”

Astudiaethau Gwybodaeth 
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Llyfrgellyddiaeth a Rheoli Gwybodaeth (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Busnes a Rheolaeth
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Cyfrifeg a Chyllid  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Astudiaethau Busnes a Rheolaeth (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Economeg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Celf ac Hanes Celf 
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Celf a Dylunio  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd 
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • 2il ym Mhrydain am ragolygon graddedigion Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Cyfrifiadureg 
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am ansawdd y dysgu ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).

 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear 
 • Yn y 15 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Daearyddiaeth a Gwyddorau Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Ffiseg 
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Gwleidyddiaeth Ryngwladol 
 • Yn y 15 uchaf yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Gwleidyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Gwleidyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am safon Ymchwil ym maes Gwleidyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
 • 4ydd yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Amaethyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Amaethyddiaeth  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • 3ydd yn gyffredinol ym Mhrydain am safon Ymchwil ym maes Amaethyddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • 3ydd yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • 3ydd ym Mhrydain am safon Ymchwil ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
Hanes a Hanes Cymru 
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu ym maes Hanes (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).

Ieithoedd Modern

 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Ffrangeg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
Mathemateg 
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Saesneg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
 • Yn y 10 uchaf yn gyffredinol ym Mhrydain ym maes Ysgrifennu Creadigol(Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
 • Ar y brig ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
 • 3ydd ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu ym maes Ysgrifennu Creadigol (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
Seicoleg 
 • Ar y brig ym Mhrydain am Ansawdd y Dysgu ym maes Seicoleg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Seicoleg  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021)
Theatr, Ffilm a Theledu 
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Cyfathrebu ac astudiaethau'r Cyfryngau (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021). 
Y Gyfraith a Throseddeg
 • Yn y 10 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn yr 15 uchaf ym Mhrydain ym maes Troseddeg  (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).
 • Yn y 5 uchaf ym Mhrydain am Brofiad Myfyrwyr ac Ansawdd y Dysgu ym maes Troseddeg (Canllaw Prifysgolion Da, Y Times a'r Sunday Times 2021).