Gwobrau a Safle Diweddarach

Rydyn ni’n credu mai’r hyn sy’n bwysig wrth chwilio am y brifysgol berffaith i chi yw sicrhau’r cydbwysedd gorau rhwng addysg safonol a bywyd myfyriwr rhagorol. Dyna’n union beth gewch chi ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Gwobrau

 

Tair gwobr i Aberystwyth yng ngwobrau Whatuni.

 Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu, The Times and Sunday Times, Canllaw Prifysgolion Da, 2019. 

Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu - The Times and Sunday Times, Canllaw Prifysgolion Da 2018.

Prifysgol Aberystwyth ar restr deg prifysgol orau Whatuni. Mae’r adolygiadau yn bwrw barn ar safon Llety, Bywyd Dinesig, Clybiau a Chymdeithasau, Cyrsiau a Darlithwyr, Prospects Job, Undeb y Myfyrwyr, Cyfleusterau, Gwasanaethau Cymorth, sgôr cyffredinol 'Prifysgol y Flwyddyn', a Rhyngwladol.

Ar y rhestr fer mewn pedwar categori ar gyfer Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher Education (THELMAs) (2015)

Ar restr fer gwobr ‘Ysgol Fusnes y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Addysg y Times Higher (2014)

Enillwyr gwobr categori Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg Gwobrau Addysg Uwch y Times Higher Education (2013)

Gwobr Arian Safon Iechyd Corfforaethol i Brifysgol Aberystwyth

Enillwyr Gwobr Efydd Athenna SWAN am gefnogi merched mewn gwyddoniaeth


Enilwyr Gwobr Aur EcoCampus

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill Gwobr y Faner Werdd am yr ail flwyddyn yn olynol ar gyfer Campws Penglais, ac mae Campws Llanbadarn wedi cael llwyddiant hefyd trwy ennill y wobr.

Safleoedd

Canllaw Prifysgolion The Guardian

Aber ar frig tablau boddhad The Guardian The Guardian

 

90% am fodlonrwydd cyffredinol myfywyr - Arolwg Cenedlaethol Fyfyrwyr 2018.

Times Higher Education World Rankings 2018- top 350
Aberystwyth ymhlith ‘elît’ prifysgolion.

Aberystwyth yn un o’r dringwyr mwyaf yn nhabl cynghrair The Times/The Sunday Times Good University Guide
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dringo 23 lle yn rhifyn diweddaraf Good University Guide (Medi 2016).

Un o’r 40 prifysgol orau yn y DU
Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y deugain prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig, yn ôl tabl cynghrair y Times Higher Education World University Rankings 2016-17.

Aberystwyth ymhlith y 50 uchaf o brifysgolion yn ôl prif gyflogwyr y Deyrnas Gyfunol
Mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y 50 prifysgol orau yn y DG am "y graddedigion gorau ar gyfer y gweithle" yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan y Times Higher Education (THE) ar ddydd Iau'r 12fed o Dachwedd.

Aberystwyth ymhlith y 200 sefydliad addysg uwch mwyaf rhyngwladol yn y byd
Mae ffigyrau sydd wedi’i chyhoeddi gan y Times Higher Education World University Rankings yn dangos bod Prifysgol Aberystwyth ymhlith y 200 sefydliad addysg uwch mwyaf rhyngwladol yn y byd (Ionawr 2016).

Safleoedd QS World University Rankings 2017
Un o’r 100 prifysgol orau yn y byd ar gyfer Daearyddiaeth, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol, ac Amaethyddiaeth a Choedwigaeth.

Ymchwil o safon byd eang
Mae 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch.

 

Un o'r llefydd mwyaf diogel yng Nghymru
Mae Complete University Guide wedi enwi Aberystwyth fel y lle mwyaf diogel yng Nghymru i fod yn fyfyriwr.