Rheolau a Rheoliadau i'r Myfyrwyr

Mae copi pdf o’r adran hon ar gael i’w lawrlwytho: Rheolau a Rheoliadau i'r Myfyrwyr

Cyhoeddir yr wybodaeth yn y ddogfen hon ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 2020/21. Tra bydd y rhan fwyaf o’r manylion yn parhau’n gyfredol, mae’n bosibl y bydd angen newid rhai elfennau o’r hyn a ddisgrifir yma. Gellir darllen diweddariadau a Chwestiynau Cyffredin Covid-19 ar wefan ganolog y Brifysgol yma: https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/

  • 1.Cyflwyniad
  • 2. Rheolau
  • 3. Rheoliadau
  • 4. Cosbau
  • 5.Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr