Ffurflen Enwebu - Gwobrau er Anrhydedd

Defnyddiwch y ffurflen hon i enwebu unigolion am Wobrau er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Ceir manhylion am y meini prawf, cymhwysedd a'r drefn enwebu yn y ddogfen ganlynol: Canllawiau.

 

1. Manylion y sawl a enwebir

Nodwch pa ffurf o ddyfarniad y credwch yw’r mwyaf priodol i’r sawl a enwebir

4. Amdanoch chi