Dyfarniadau er Anrhydedd

Bob blwyddyn, mae Prifysgol Aberystwyth yn cydnabod unigolion nodedig, yn draddodiadol trwy gyflwyno iddynt Gymrodoriaethau neu Raddau er Anrhydedd.

Yn ei gyfarfod bob hydref, bydd y Pwyllgor Gwobrau er Anrhydedd yn ystyried yr enwebiadau a dderbyniwyd ac yn gwneud argymhellion priodol i Senedd a Chyngor y Brifysgol.

Enwebu

Dylid anfon enwebiadau am Gymrodoriaethau er Anrhydedd a Graddau er Anrhydedd gan ddefnyddio'r ffurflen hon: Enwebu.

Gallwch gyflwyno enwebiadau trwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, byddant yn cael eu cadw i’r naill ochr tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar Ddyfarniadau er Anrhydedd yn yr hydref.

Cymrodoriaethau Gradd Doethuriaeth er Anrhydedd

Gellir dyfarnu gradd Doethuriaeth er Anrhydedd i rai sydd wedi bod yn eithriadol llwyddiannus yn eu maes, neu sydd â hanes hir o ymchwil a chyhoeddiadau clodwiw.

2018 John Thompson
2016 Yr Athro Ken Walters*
2015 Dylan Iorwerth
2015 Yr Athro Huw Cathan Davies OBE

* Ymadawedig

Cymrodoriaethau er Anrhydedd

Cymrodoriaethau er Anrhydedd yw prif ddull Prifysgol Aberystwyth o anrhydeddu unigolion, ac fe gaiff y rhain eu dyfarnu i anrhydeddu unigolion sydd, neu a fu, â chysylltiad ag Aberystwyth neu â Chymru yn gyffredinol, ac a wnaeth gyfraniad eithriadol yn eu dewis faes. Disgwylir i’r rhai sy’n derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd sefydlu perthynas barhaus â’r Brifysgol.

2023 Ian Gwyn Hughes
2023 Philip Thomas
2023 Dr Kate O'Sullivan
2023 Yr Athro Dato' Dr Rahmant bin Mohamad
2023 Ann Griffith
2023 Benjamin Thompson
2023 Tina Evans
2023 Helen Prosser
2022 Jonathan Whelan
2022 Harry Venning
2022 Yr Athro Fonesig Elan Closs Stephens DBE
2022 Rhuanedd Richards
2022 Ei Arglwyddiaeth Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera
2022 Dr Zoe Laughlin
2022 Tom Jones
2022 Gwerfyl Pierce Jones
2022 Myrddin ap Dafydd
2022 Ei Anrhydedd y Barnwr Nicholas Cooke CF
2019 Judith Diment
2019 Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC
2019 Ian Hopwood
2019 Yr Athro Virginia Gamba
2019 Emyr Jenkins
2019 Yr Athro R Geoff Richards
2019 Ruth Bidgood*
2019 Yr Athro Frank N. Hogg OBE*
2019 Alan Phillips
2018 Yr Athro Ann Sumner
2018 Bonamy Grimes MBE
2018 Euryn Ogwen Williams*
2018 John Dawes OBE*
2018 Yr Athro Menna Elfyn
2018 Ei Anrhydedd y Barnwr Milwyn Jarman QC
2018 Yr Athro Meic Stephens*
2017 Lance Batchelor
2017 Yr Athro Martin Conway
2017 Gareth Howell*
2017 Heini Gruffudd
2017 Dr Louise Rickard
2017 Dato' Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi
2016 Dr Catherine Bishop
2016 Natasha Devon MBE
2016 Yr Athro Julian Dowdeswell
2016 Charmian Gooch
2016 Andrew Guy MBE
2016 Ruth Lambert
2016 Syr Evan Paul Silk KCB
2016 A J S "Bill" Williams MBE*
2015 Julia Gillard
2015 Eurwen Richards
2015 Yr Athro Syr Robin Williams CBE
2015 Yr Athro Miguel Alario-Franco
2015 Arglwydd Bourne o Aberystwyth
2015 Debbie Moon
2015 Dr Francesca Rhydderch
2015 Dr Lyn Evans
2015 Iolo Williams
2015 Ei Uchelder Brenhinol Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir
2014 Y Farwnes Kay Andrews
2014 Mr Jeremy Bowen
2014 Yr Athro Bonnie Buntain
2014 Mr Rhod Gilbert
2014 Yr Athro John Harries
2014 Mr Brian Jones MBE
2014 Mr D. Geraint Lewis
2014 Mr Rhodri Meilir
2014 Syr Michael Moritz
2014 Dr John Sheehy OBE*
2014 Mr Ed Thomas
2013 Mr Neil Brand
2013 Mr Ian Jones
2013 Yr Athro Douglas Kell
2013 Ms Gwyneth Lewis
2013 Mr Richard Lynch
2013 Ms Sharon Maguire
2013 Ei Anrhydedd Barnwr Niclas Parry
2013 Ms Betsan Powys
2013 Yr Athro Emyr Roberts
2013 Dr Elaine Storkey
2012 Yr Athro Michael Clarke
2012 Parchedig John Gwilym Jones
2012 Miss Alex Jones
2012 Rt Hon Mr Justice Lloyd Jones
2012 Ms Caitlin Moran
2012 Dr Jan Pinkava
2012 Mr Mark Price
2012 Mr Michael Sheen
2011 Yr Athro Christianne Glossop
2011 Dr Clive James
2011 Yr Athro Mary Elizabeth King
2011 Mr Robert Peston
2011 Syr Malcolm Pill
2011 Dr Jianzhong Wu
2010 Mr Cynog Dafis
2010 Yr Athro Emeritws Ieuan Gwynedd Jones*
2010 Y Gwir Anrhydedd Yr Arglwydd Farnwr
2010 Ms Rachel Lomax
2010 Yr Athro Terry Lyons
2010 Mr Richard Morgan
2010 Yr Athro Steve Smith
2009 Mr Huw Eurig Davies
2009 Mr Dyfrig John
2009 Mrs Mary Lloyd Jones
2009 Gwir Anhr Rhodri Morgan*
2009 Yr Athro Ching Fai Ng
2009 Y Fonesig Athro Dame Jean Thomas
2009 Yr Athro Clyde Williams
2008 Dr Alan Axford
2008 EUB Tunku Naquiyuddin ibni Tuanku Ja’afar
2008 Ms Janet Lewis-Jones*
2008 Mr Matthew Rhys
2008 Yr Arglwydd David Rowe-Beddoe
2008 Syr Jon Shortridge
2008 Ms Sioned Wiliam
2008 Mr Huw Wynne-Griffith
2007 Mr Wil Aaron
2007 Dr Timothy Brain
2007 Fonesig Lynne Brindley
2007 Arglwydd Livsey o Dalgarth*
2007 Professor Keith Mason
2006 Ms Catrin Finch
2006 Sir John Houghton*
2006 Professor Vernon Morgan*
2006 Mr John Wynne Owen*
2006 Syr Emyr Jones Parry
2005 Mr Mario Basini*
2005 Mr Gerald Davies
2005 Y Barnwr Elgan Edwards*
2005 Mr John Phillips
2005 Dr Rowan Williams
2004 Dato Zawiyah Baba
2004 Mr Alun Creunant Davies*
2004 Yr Athro Emeritus R Geraint Gruffydd*
2004 Mr Dai Jones*
2004 Yr Athro David Gwynn Morgan
2004 Mr Arwel Ellis Owen
2004 Sir John Skehel
2003 Ms Shân Cothi
2003 Professor Donald Davies
2003 Mrs Belinda Earl
2003 Y Barnwr Syr Roderick Evans
2003 Mrs Elizabeth France
2003 Yr Athro Deian Hopkin
2003 Dr J Gwyn Morgan*
2003 Mr David Walters
2002 Dr Terence Adams*
2002 Mr Gavyn Davies
2002 Yr Arglwydd Geraint Howells*
2002 Mr Aneurin Rhys Hughes*
2002 Mr John M James
2002 Yr Athro Michael D Scott
2002 Ei Anrhydedd Syr John Laugharne Thomas
2001 Dr Rachel Bryan Davies
2001 Yr Athro Emeritus Hywel Teifi Edwards*
2001 Dr W Emrys Evans*
2001 Mrs Sian James*
2001 Mr William C Philpin*
2001 Mr Patrick Hannan*
2000 Dr Glyn Tegai Hughes*
2000 Dr Alun Denry Wynn Jones
2000 Mr Gareth Price*
2000 Mr G Vernon Pugh*
2000 Dr Brynley F Roberts
2000 Mr Gareth Rowlands
2000 Mrs Rachel Rowlands
2000 Dr Glyn Rowlands
1999 Yr Athro Michael Bennett
1999 Dr George Guest*
1999 Dr David Jenkins*
1999 Miss Menna Richards
1999 Dr Alwyn Roberts*
1999 Mr Winston Roddick
1998 Tan Sri Ahmad Bin Mohd Don
1998 Dr Dafydd Iwan
1998 Mr Trefor M Owen*
1998 Syr Melvyn Rosser*
1998 Miss Joy Welch*
1997 Mr Huw Jones
1997 Yr Athro Steve Jones
1997 Yr Arglwydd Roberts of Conwy*
1997 Mr Samuel N Waruhiu*
1996 Foneddiges Elinor Bennett Wigley
1996 Dr Alun G Davies*
1996 Yr Athro Syr Robert Rees Davies*
1996 Sir Peter M North
1996 Syr Michael Scholar
1996 Yr Athro Syr Sir John Meurig Thomas*
1995 Puan Mariam Abdul-Kadir
1995 Dr Kenneth Edwards
1995 Syr Brian Mansel Richards*
1995 Dr Bryn Terfel
1994 Yr Athro Joseph P Clancy*
1994 Syr Alun Talfan Davies*
1994 Mr Colin Jackson
1994 Mr D Tecwyn Wilkinson*
1993 Dr Stuart Burrows
1993 Yr Athro Adel S El-Beltagy
1993 Dr Meredydd Evans*
1993 Mr David Prosser*
1993 Yr Athro Emeritus Syr Sir Glanmor Williams*
1993 Yr Arglwydd Williams of Mostyn
1992 Yr Athro Emeritus Syr Sir Granville Beynon*
1992 Yr Athro D Ellis Evans*
1992 Mrs Dilys Wynne Lloyd*
1992 Dr Jan Morris*
1992 Yr Arglwydd (Gwilym) Prys-Davies*
1992 Syr Kyffin Williams*
1991 Tan Sri Datuk Haji Arshad Bin Ayub*
1991 Yr Arglwydd Elystan-Morgan*
1991 Dr Gwynfor Evans*
1991 Yr Athro Emeritus Emrys Jones*
1991 Dr John Elfed Jones
1991 Mr John Wyn Owen*
1991 Dame Margaret Price*
1991 Mr Kenneth Young*
1990 Mr Elwyn Eilledge
1990 Mr Hywel Ceri Jones
1990 Syr Richard Lloyd Jones
1990 Yr Athro William Mathias*
1990 Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Morris of Aberafan
1990 Syr David Nicholas*
1990 Tan Sri Muhammad Ghazali Bin Shafi*
1990 Syr Alwyn Williams*
1987 Syr Bernard Ashley*
1987 Yr Arglwydd Cledwyn of Penrhos*
1987 Yr Anrhydeddus Islwyn Davies*
1987 Syr Geraint Evans*
1987 Syr Julian Hodge*
1987 Yr Arglwydd Hooson*
1987 Mr Emyr Humphreys*
1987 Yr Athro Emeritus Gwyn Jones*
1987 Yr Athro Proinsias MacCana*
1987 Y Gwir Anrhydeddus Tun Haji Mohamed Salleh Bin Haji Abas*

* Ymadawedig

Cymrodoriaethau Gradd Baglor er Anrhydedd

Gellir dyfarnu gradd Baglor er Anrhydedd i unigolion sy’n aelod o staff Prifysgol Aberystwyth heb radd lefel-mynediad i gydnabod gwasanaeth hir, cyfraniad ac ymroddiad i’r Sefydliad; neu sy'n aelodau o’r gymuned leol a wnaeth gyfraniad sylweddol i Aberystwyth a’r cyffiniau.

2018 Eric Harries
2018 Sue Jones-Davies
2017 David Alun Jones
2017 Alan Lovatt
2016 Aled Haydn Jones
2016 Karina Shaw
2016 Stefan Osgood
2015 Bryn Jones
2015 Rhian Phillips