Academydd o Aberystwyth i gynghori'r Cynulliad ar heriau masnach Brexit

Mae arbenigwyr blaenllaw ar bolisi masnach ryngwladol o Brifysgol Aberystwyth yn darparu cyngor ymchwil arbenigol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar sut mae Brexit yn debygol o effeithio ar economi Cymru.

ACF 2017

Mae ansawdd y dysgu ar gyrsiau Ysgol Fusnes Aberystwyth wedi derbyn cymeradwyaeth fawr gan fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).


Yn ôl yr arolwg gafodd ei gyhoeddi ar 9 Awst 2017, mae Ysgol Fusnes Aberystwyth ymysg y deg uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr gyda’r dysgi ar y cwrs ar gyfer Marchnata, Cyllid ac Economeg.

Prifysgol Aberystwyth yn lansio arolwg o droseddau mewn ardaloedd gwledig

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn galw ar ffermwyr yn ardal Heddlu Dyfed-Powys i gyfrannu at astudiaeth newydd o droseddau mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Astudiaeth Troseddu Gwledig yn cael ei harwain gan Wyn Morris a Dr David Dowell o Ysgol Fusnes Aberystwyth a Dr Gareth Norris o'r Adran Seicoleg.