Newyddion

Partneriaeth Menter a Busnes...

Chwith i'r dde: Dr Wyn Morris, Alun Jones, Yr Athro Tim Woods a Laura McSweeney yn arwyddo'r contract newydd

Mae Ysgol Fusnes Aberystwyth wedi bod yn gweithio gyda Menter a Busnes ers 2015 i ddarparu modiwlau ôl-radd, wedi’u hachredu ar lefel 7 ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau neu sy'n dymuno cynorthwyo eraill i ddatblygu eu busnesau.

Hwyluswyr, cymhellwyr a mentoriaid yn dathlu llwyddiant ar ôl cwblhau eu modiwlau ôl-radd...

Cyflwyno tystysgrifau modiwlau Hwyluso ar gyfer Arweinyddiaeth Sefydliadol a Chymell a Mentora ar gyfer Arweinwyr sydd wedi eu cynllunio ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a Menter a Busnes.

Cafodd hanner cant o weithwyr proffesiynol sydd wedi cwblhau’r modiwlau Hwyluso ar gyfer Arweinyddiaeth Sefydliadol a Chymell a Mentora ar gyfer Arweinwyr yn llwyddiannus eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth ddoe, dydd Iau 5ed Ebrill