Sgorau Uchel i’r Ysgol Fusnes am Foddhad Myfyrwyr

10 Awst 2016

Mae Ysgol Rheolaeth a Busnes Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr ardderchog o 90% am foddhad cyffredinol gan fyfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol 2016 yr NSS.

'Busnes yn y Bae' yn profi sgiliau craidd y gweithle

24 Tachwedd 2015

Wnaeth myfyrwyr blwyddyn olaf o'r Ysgol Rheolaeth a Busnes cael eu dewis i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Busnes yn y Bae’ ym Mhrifysgol Abertawe fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

Myfyrwyr Twristiaeth yn Ymweld â Hwb Antur Twristiaeth

20 Tachwedd 2015

Wnaeth fyfyrwyr Twristiaeth yr ysgol Rheolaeth a Rheoli Busnes ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd yn ddiweddar, cartref yr enwog 'Zipworld' a 'Bounce Below'.

Ymweliad Myfyrwyr i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion

13 Tachwedd 2015

Aeth myfyrwyr israddedig cyrsiau rheoli cefn gwlad a rheoli twristiaeth ar ymweliad maes i Ganolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion yng Ngheinewydd, Ceredigion.

Raddedig MSc Marchnata yn dod yn Myfyriwr Gyntaf SMB i gael Thesis wedi’i Cyhoeddi

09 Tachwedd 2015

O dan oruchwyliaeth Dr Jan Breitsohl a Dr Ian Harris, derbyniodd raddedig MSc Marchnata James Wilcox Jones radd dosbarth cyntaf am ei draethawd ar theori ‘groupthink’ mewn cymunedau ariannol ar-lein. Yn dilyn hynny, cafodd y traethawd ei ail-weithio i safon gyhoeddadwy ac mae bellach wedi'i gyhoeddi yn y rhifyn diweddaraf y Journal of Customer Behaviour.

Canlyniadau DHLE 2014 a NSS 2015 yn dangos cyflogadwyedd uchel a boddhad mewn pynciau dysg

24 Awst 2015

Wnaeth 100% o raddedigion SMB mewn i gyflogaeth a / neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis o raddio yn 2014.

Gwobr ‘Y Gorau o Gymru’ i Megi

05 Awst 2015

Derbynwyd graddedig Busnes a Rheoli, Megi Williams wobr 'Y Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio yn ddiweddar, sy’n rhoddedi i'r myfyriwr sy'n arddangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Cyflogadwyedd Graddedigion Ysgol Rheolaeth a Busnes yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol

17 Gorffennaf 2015

Mae ystadegau sydd wedi eu rhyddhau gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos bod 94% o israddedigion YRhB yn gweithio neu’n ymgymryd ag astudiaethau pellach neu’r ddau, 13 pwynt canran yn uwch na llynedd.

Llwyddiant i fyfyrwyr Marchnata Aberystwyth yn y Senedd

18 Mehefin 2015

Myfyrwyr yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn creu argraff ar farchnatwyr blaenllaw wrth iddynt gael eu coroni'n bencampwyr Brolio/The Pitch am yr ail flwyddyn yn olynol.

Gwobr ATHE i Fyfyrwyr Twristiaeth YRhB

23 Ionawr 2015

Llongyfarchiadau i Mariya Fileva a Magdalena Bylicka sydd wedi cael eu henwi fel Myfyriwr Gorau Ôl-raddedig a Myfyriwr Gorau Israddedig gan y Gymdeithas Dwristiaeth mewn Addysg Uwch.

Llwyddiant i’r Ysgol Rheolaeth a Busnes yn REF 2014

18 Rhagfyr 2014

Mae 95% o waith ymchwil a gyflwynwyd gan yr Ysgol wedi cael ei farnu 'a gydnabyddir yn rhyngwladol' yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF), dim ond un canlyniad nodedig mewn perfformiad cryf gan YRhaB.

Ysgol Rheolaeth a Busnes ar y rhestr fer Ysgol Busnes y Flwyddyn

05 Tachwedd 2014

Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr Gwobrau Addysg Uwch y Times 2014.

Cyhoeddi’r Dreigiau ar gyfer Aber Does Dragons’ Den

21 Hydref 2014

Pum person busnes amlwg o Aberystwyth yn perfformio rôl y 'Dreigiau' ar gyfer y recordiad o Aber Does Dragons’ Den sydd ar y gweill.

Gwenno yn ennill Wobr ‘Y Gorau o Gymru’

14 Awst 2014

Fe wnaeth cyn fyfyriwr SMB, Gwenno Llewelyn, ennill wobr y 'Gorau o Gymru' yn y seremoni raddio  ym mis Gorffennaf, sydd yn mynd i'r myfyriwr sy'n dangos rhagoriaeth trwy astudiaeth busnes yn yr iaith Gymraeg.

Her Sgiliau SMB: Croeso i’r Ysgol

15 Hydref 2015

Roedd Her Sgiliau Busnes Blynyddol yr Ysgol Busnes a Rheolaeth unwaith eto yn fater hynod gystadleuol, gyda'r henwi'n briodol ‘Quietly Confident’ yn fuddugol.