Dr Anka Furlan

Dr Anka Furlan

Rheolwr Sicrhau a Gwella Ansawdd

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Proffil

Un o raddedigion Aberystwyth yw Anka. Dechreuodd hi weithio i'r Brifysgol yn 2005 mewn Gwasanaethau Gwybodaeth ac mae hi wedi gweithio mewn amryw o rolau mewn adrannau gwasanaeth ac adrannau academaidd.
Symudodd Anka i'r Gofrestrfa Academaidd yn 2019 fel Rheolwr Sicrwydd Ansawdd. Ei phrif gyfrifoldebau yw arholwyr allanol a darparu cefnogaeth Sicrwydd Ansawdd i'r Gyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd. Mae Anka'n Ysgrifennydd y Pwyllgor gwella academaidd.