Mrs Teresa Jones

Mrs Teresa Jones

Gweinyddwr - Gweinyddiaeth Myfyrwyr

Cofrestrfa Academaidd

Manylion Cyswllt

Cyfrifoldebau

Cynnal Cofnodion Israddedig -

e.e. Prosesu CeisiadauTynnu'n Ôl       

       Prosesu Ceisiadau Newidiadau Enw

Prosesu Marciau Asesu

Cofrestru Myfyrwyr Ailsefyll Allanol / Mewnol

Prosesu Gwobrau Ymadael

Cofrestru a Rhag Cofrestru

Darparu Cymorth Cronfa Ddata Modiwlau

Darparu Cefnogaeth yn ystod Graddio ac mewn Seremonïau a Chofrestru