4.16 Cyflwyniad i Ddyfarniadau Uwchraddedig trwy Gwrs

1. Dylid ddarllen y ‘Rheoliadau ar gyfer Graddau Meistr Modiwlar’ ochr yn ochr â’r confensiynau arholiadau a amlinellir isod. Cewch hyd iddynt yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/modular-masters/.

2. Rhaglen uwchraddedig ar lefel ‘M’ nad yw’n gyfan gwbl seiliedig ar draethawd ymchwil yw cynllun uwchraddedig drwy gwrs. Yn eu plith mae MRes, MA, MSc, LLM.