13. Adolygiad Terfynol

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 13 PDF

  • 13.1 Cyflwyniad
  • 13.2 Rhesymau dros Adolygiad Terfynol
  • 13.3 Ymchwilio i Adolygiad Terfynol
  • 13.4 Y Drefn ar gyfer Cynnal Gwrandawiad Adolygu’r Panel
  • 13.5 Monitro Adolygiadau Terfynol