15. Disgyblu Myfyrwyr

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Mae'r adran hon wrthi'n cael ei datblygu.

  • 15.1 Y Drefn Disgyblu Myfyrwyr
  • 15.2 Dyfarniadau Troseddol, Ymchwiliadau Heddlu, a Gweithredu dros dro