15. Disgyblu Myfyrwyr

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 15 pdf

  • 15.1 Y Drefn Disgyblu Myfyrwyr
  • 15.2 Gweithredu dros dro