11.16 Derbyn Ymgeiswyr i’r Brifysgol

1. Dim ond lle mae telerau’r cynnig wedi’u bodloni’n llawn y bydd y Brifysgol yn gwarantu derbyn ymgeisydd uwchraddedig. Ceir manylion am y gofynion matricwleiddio yn Atodiad 6.

2. Os yw ymgeisydd wedi methu telerau eu cynnig o drwch blewyn, adolygir eu cais gan y detholydd uwchraddedig adrannol perthnasol neu enwebai, ac fe benderfynir a fydd y lle yn cael ei gadarnhau ai peidio.

3. Yn un o amodau eu cofrestru, bydd yn rhaid i’r holl fyfyrwyr gytuno i gadw at reolau a rheoliadau Prifysgol Aberystwyth. Ceir hyn i’r rhain yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/