3.12 Adolygwyr Mewnol

1. Penodir arolygwyr mewnol gan y Cofrestrfa Academaidd i fod yn bresennol yng nghyfarfodydd byrddau arholi’r adrannau.

2. Nid yw’r Arolygydd Mewnol yn aelod o’r bwrdd arholi, ac ni ddylai fod yn un o arholwyr mewnol y bwrdd arholi dan sylw. Efallai, felly, y bydd angen i’r Gofrestrfa Academaidd benodi mwy nag un arolygydd fel y gellir cael arolygydd yn bresennol ymhob cyfarfod. Os nad yw’n bosib i Cofrestrfa Academiaidd ddarparu arolygydd mewnol ar gyfer bwrdd penodol, gall aelod o’r Gofrestrfa Academaidd ymgymryd â’r cyfadran.

3. Rhaid cael Arolygydd Mewnol ym mhob un o gyfarfodydd y byrddau adrannol lle disgwylir i arholwyr allanol fod yn bresennol, a dylent hefyd fod yn bresennol yng nghyfarfodydd byrddau Rhan Dau ac Uwchraddedig a Ddysgir yn semester un.

4. Ni ddisgwylir i arolygwyr mewnol wneud sylwadau ar achosion unigol yn ystod cyfarfodydd y byrddau arholi. Eu swyddogaeth yw cadw golwg ar ddull y bwrdd o weithredu rheoliadau’r brifysgol a’r cyfarwyddiadau yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd. Gallant hefyd dynnu sylw at arfer da a’i rannu o fewn y Gyfadran.

Pennod wedi'i hadolygu: Medi 2020