Datganiad ar Ganlyniadau Graddau

Mewn ymateb i'r Datganiad o Fwriad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Sefydlog y DU ar gyfer Asesu Ansawdd, mae'r Brifysgol wedi dadansoddi data ar gyfrannau'r dosbarthiadau gradd a ddyfarnwyd. Gellir gweld y canlyniad yn y Datganiad ar Ganlyniadau Graddau, a gymeradwywyd gan y Senedd ym mis Mehefin 2020.