Parhad Cofrestriad

 

Yn dod i rym ar 17 Ebrill, 2015 daliadau y gellir eu gwneud â'r system talu ar-lein.

NID OES ANGEN Y FFURFLEN PARHAU COFESTRIAD

 

Bydd y weithdrefn yn effeithio ar unrhyw fyfyriwr uwchraddedig y gofynnir iddo/iddi dalu ffi i gadw’r hawl i ddefnyddio adnoddau e-bost, llyfrgelloedd, gweithfannau ac argraffu. Mae’n cynnwys myfyrwyr ymchwil y daeth eu cofrestriad i ben sy’n ‘ysgrifennu’r traethawd ymchwil’ a myfyrwyr uwchraddedig trwy gwrs sydd wedi cyflwyno ond sydd bellach angen newid ac ailgyflwyno eu traethodau ymchwil.

Nid oes modd ad-dalu’r ffi sy’n £100 y flwyddyn a gellir ei dalu fesul dau randaliad. Byddwch yn talu am chwe mis yn unig o hawliau defnyddwyr ar y tro. Cewch hawliau defnyddwyr hyd at ddiwedd cyfnod chwe mis, neu fe gaiff eich cofnod ei ddiw.

Os bydd angen hawliau defnyddwyr ar ddiwedd y 6 mis, rhaid i fyfyrwyr lofnodi ffurflen arall a thalu ffi ychwanegol o £50 ar gyfer 6 mis pellach o hawliau defnyddwyr.

Yr un yw’r ffi ar gyfer myfyrwyr ymchwil, trwy gwrs, amser llawn, rhan-amser, cartref a rhyngwladol.

Mae eich taliad am GG wedi ei dderbyn. Unwaith y bydd eich cofnod wedi cael ei ddiweddaru Bydd swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion anfon e-bost ychwanegol i chi yn cadarnhau eich estyniad mynediad SG wedi cael ei actifadu. Fel arfer, mae hyn yn cael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod gwaith.